Ke sporným otázkám metodologického profilu pedagogiky