Srovnaní výsledku počítačem podporované a frontální výuky fyziky