K výzkumu interpersonálních vztahů v učitelském sboru