Tendencie v ponímaní výchovnej funkcie Univerzity Komenského a súčasné problémy