Sebehodnocení žáků 9. roč. ZDŠ a jeho vztah k volbě povolání