Charakteristické znaky středoškolské třídy a jejich vzájemný vztah