Kontakt a předplatné

Adresa redakce:

UK PedF – Vydavatelství
Mgr. Jana Jindrová
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1

tel. +420 221 900 153
e-mail: pedagogika@pedf.cuni.cz

Informace též na adrese: www.pedf.cuni.cz/pedagogika

Administrace, objednávky a fakturace:

A.L.L.Production s.r.o., P.O.BOX 732, 111 21 Praha 1;
tel.: 234 092 851 nebo 840 30 60 90; e-mail pro objednávky: predplatne@predplatne.cz; www.predplatne.cz

Cena jednotlivého výtisku 70 Kč; roční předplatné 280 Kč plus poštovné a balné
Vychází zpravidla 4krát ročně – březen, červen, září a prosinec