Úvod

Vážené studentky, vážení studenti,

vstupujete na fakultu, která vás připraví pro vaši profesní dráhu, pro povolání, v němž člověk to, co sám zná a umí, věnuje druhým. V tom je práce pedagoga náročná i krásná zároveň a takové bude i vaše studium, studium na fakultě jedné z nejstarších evropských univerzit. Pedagogická fakulta si příslušnosti ke Karlově univerzitě nesmírně váží a přistupuje ke své činnosti se vší vážností. To ji také zavazuje, aby byla fakultou soudobou, aby řešila aktuální problémy výchovy a vzdělání a aby pro praxi připravovala opravdové a perspektivní odborníky. Takto zaměřené studium je jistě náročné a vyžaduje podobně jako každá poctivá práce přípravu a výkon, a to na úrovni teorie i praxe. Má však smysl a dává vám naději na odpovídající uplatnění.

Ke spokojenému, harmonickému životu ovšem člověk potřebuje volný čas a v něm další aktivity. I ty fakulta nabízí – studentské spolky a studentské oborové rady to přesvědčivě dokládají. A leckdy také ukazují, že i ve volném čase se člověk může věnovat činnostem spojeným se svým oborem a že při tom navíc může být užitečný ostatním – žákům, studentům, kolegům, veřejnosti.

Vstup na Pedagogickou fakultu znamená vstup do světa vysokoškolského vzdělávání s odpovídajícími nároky, zároveň však v duchu respektu, partnerství a pomoci. Společným jmenovatelem těchto zásad je zájem o věc a zájem o dosažení cíle.

Přeji tedy vám a celé fakultě, aby cesta, na niž se vydáváte, přinesla vám i vašim učitelům užitek a radost ze společně prožívané a úspěšně završené doby vašeho studia.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan fakulty

 


Ahoj a vítej na fakultě!

Držíš v ruce třetí vydání příručky pro prváky, kterou napsali – s podporou studijních proděkanek – studenti pro studenty. Snažili jsme se, aby PedInfo nebylo jenom jedním z papírů, který vyhodíš při první příležitosti, ale jasným a srozumitelným průvodcem při prvních krůčcích na fakultě. Brožurou, která dává základní přehled o studiu, ale i odkazuje na podrobnější informace a předpisy.

Někteří z nás – autorů – už pomalu končí se studiem. Pevně věříme, že aktivita a zápal studentů budou fakultu obohacovat i nadále. O některých akcích se můžeš dočíst i tady v PedInfu. Ať ti tato příručka pomůže příjemně a úspěšně začít a přežít studium na peďáku.

Děkujeme paní proděkance Kucharské a Nečasové za doplnění některých kapitol a revizi textu. Příručka by se neobešla bez jejich vstřícné podpory. Náš dík patří také bývalé paní proděkance Kropáčkové, která studentům před třemi roky dala důvěru a umožnila nám PedInfo přepracovat.

autoři

 

¹ V online verzi je oproti tištěné navíc několik rozšiřujících kapitol, které jsou v menu vyznačené plusem.

další kapitola →