Knihovny a studovny, elektronické zdroje

Knihovna PedF a knihovny jiných fakult UK

Výpůjční protokol (tj. místo, kde se půjčují knihy apod.) knihovny PedF (knihovna.pedf.cuni.cz) je malá místnost nacházející se v hlavní budově. Od hlavního vchodu se vydáš vpravo, přejdeš dvorek a poté půjdeš vlevo směrem k aule. V blízké době dojde k jeho přestěhování.

V knihovně je nejprve nutné se zaregistrovat. Před samotným vypůjčením si najdeš požadovaný dokument v katalogu (ckis.cuni.cz) a na papírku předáš jeho signaturu knihovníkovi, který ti knihu (či jiný dokument) vydá. Přes zmíněný katalog můžeš  své výpůjčky spravovat, např. je prodlužovat, nebo si rezervovat momentálně vypůjčené tituly.

Dokumenty se sluší vracet v takovém stavu, v jakém ti byly zapůjčeny. Pokud je např. na PedF kniha označena jako „nepodtrhaná“, pracovníci knihovny při vracení horlivě kontrolují její stav. „Nepodtrhanou“ knihu je dobré zkontrolovat i bezprostředně po samotném vypůjčení. Také se vyplatí výpůjčky vracet včas, zpozdné totiž činí 3 Kč za den.

Výpůjčky je možné vracet jak přímo ve výpůjčním protokolu, tak i do biblioboxu, který se nachází u vrátnice hlavní budovy.

Začátkem akademického roku knihovna pořádá informační odpoledne, kde se můžeš seznámit s nabízenými službami. K tomu všemu můžeš knihovnu PedF UK najít na Facebooku (fb.com/knihovnapedfpraha) a dokonce i na Instagramu (instagram.com/KnihovnaPedFPraha).

Jako student UK můžeš využívat i knihoven spadajících pod jiné fakulty (knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti), ty mnohdy obsahují tituly na PedF nedostupné. V roli „externích“ uživatelů je však nutné počítat s určitými omezeními, např. s kratší výpůjční dobou či menším počtem výpůjček.

Studovny na fakultě

Studovnu (patřící pod knihovnu fakulty) nalezneš v přízemí hlavní budovy. Od hlavního vchodu se vydáš vlevo chodbou k výtahu, poté vpravo a znovu vpravo. Pokud se chceš nadýchat čerstvého vzduchu, můžeš si putování zkrátit přes dvorek. Studovna prochází rekonstrukcí, ale už brzy by měla být otevřena.

Počítačová studovna se nachází v místnosti R135 (viz kapitolu Jak se připojit k internetu).

Kromě zmíněných větších studoven mají mnohé katedry svou specializovanou studovnu pro prezenční výpůjčky, kde lze nalézt literaturu zaměřenou na konkrétní obor.

Další

Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského (npmk.cz/knihovna) najdeš v ulici Jeruzalémská, č. p. 12.

Pobočka Městské knihovny v Praze (mlp.cz) se nejblíže od hlavní budovy fakulty nachází na adrese Školská 30/1267.

Vlevo od vrátnice v hlavní budově se nachází prodejna, kde najdeš zejména skripta, jejichž autory jsou vyučující z PedF.

Elektronické zdroje

Při psaní závěrečných (a dalších) prací budeš bezpodmínečně citovat různé zdroje. Ne vždy bude stačit navštívit knihovnu, pro získání některých informací využiješ spíše vyhledávací nástroj UKAŽ (ukaz.cuni.cz) či Portál elektronických zdrojů (pez.cuni.cz). Ty umožňují přístup k množství informačních databází, licenci k používání některých z nich předplácí fakulta či univerzita.

K některým zdrojům je možné přistupovat vzdáleně (z místa mimo univerzitní síť) pomocí přihlášení přes CAS. Jiné zdroje jsou pak přístupné pouze ze sítě (určité) fakulty. Informace je možné vyhledat pomocí různých kritérií (dle názvu, autora, podle toho, zda je k dispozici plný text…), vyhledané položky jdou obvykle snadno zařadit do citačních manažerů (jako je např. Citace PRO, Zotero…).

 

← předchozídalší kapitola →