Kulturní život, studentské spolky

Studium nemusí zahrnovat jen výuku a zkoušky. Fakulta nabízí mnohé možnosti, jak si vysokoškolský čas zpestřit a kulturně se vyžít.

Akademický rok zahajují Dvorky, při kterých se pořádají nejrůznější hudební i divadelní vystoupení, workshopy a prezentace v prostorách fakulty. V adventním čase si studenti například sami zdobí vánoční stromek. Předvánoční období vrcholí tradičním adventním koncertem v Karolinu, na němž se podílí zejména katedra hudební výchovy. V jarním čase se koná ples, který byl v posledních třech letech pořádán spolu s Filozofickou fakultou UK.

Během roku je možné zúčastnit se mnohých zahájení výstav (zejména instalovaných ve 3. patře) či různorodých dalších událostí organizovaných studentskými radami či spolky (např. piknik, Běh pro Zoo Praha, charitativní bazar…).

V posledních několika letech vyrostl na PedF spolkový život. Spolky oživují „po studentsku“ akademický prostor, podílejí se na chodu fakulty (skrz schůze s vedením a oborové rady), a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.

  • Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku. Jejich vývěsku naleznete ve 4. patře a také na Facebooku (fb.com/petipecko).
  • Druhým nejstarším je Studentský spolek Agora (fb.com/StudentskySpolekAgora), který v roce 2018 oslavil své páté narozeniny. Primárně se jeho aktivity zabývají společenskovědními a historickými tématy. Pořádá přednášky, debaty, workshopy, ale také promítání zajímavých filmů, autorská čtení a další. Spolupracuje s institucemi a dalšími spolky, zajímá se také o osvětové akce.
  • Pedagogický spolek Emil funguje hlavně pro studenty preprimární a primární pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (DDUR), rodinnou akci s poutavým programem.
  • Spolek Drosophila (fb.com/drosophila) vznikl při katedře biologie. Organizuje např. sbírku Mobily pro gorily, Běh pro Zoo Praha, přednášky a řadu výletů a exkurzí. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, ale i vědy obecně a také pohybu.
  • Dalším ze spolků je Peďák.cz. Na tomto webu můžeš najít články o dění na PedF, rozcestník na nejrůznější skupiny, které ti pomohou při studiu. Organizuje Social nights, večerní akce určené všem studentům.
  • Otevřeno, mezifakultní spolek zaštiťující sedm pedagogických fakult po celé ČR, má svou pobočku také u nás v Praze. Snaží se změnit vzdělávání nás, budoucích pedagogů. Pořádá např. Noc vzdělávání, workshopy a přednášky zaměřené na pedagogická témata.
  • Cult (fb.com/spolekCult) je spolek, který vznikl na katedře výtvarné výchovy. Pořádá výstavy, večerní malování nebo i akci „Otevřený ateliér“, kdy mohou do výtvarného ateliéru na PedF zavítat všichni studenti a zkusit si být výtvarníkem.
  • La Vie Bohème (fb.com/LaVieBoheme) je umělecko-dramatický spolek PedF UK zaměřený na autorskou, improvizační a audio-vizuální tvorbu, jehož účelem je zprostředkování kulturní a umělecké tvůrčí činnosti.

Pokud se chceš do některého ze spolku přidat či se jinak zapojit, stačí často kontaktovat některého z jeho členů či se zeptat na události, kterou spolek pořádá.

← předchozídalší kapitola →