Úvod

Akademické poradny při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy poskytují psychologické, speciálně pedagogické a logopedické služby studujícím všech oborů a ve všech formách studia PedF UK, ale taktéž studentům z dalších fakult Univerzity Karlovy.

Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.

Veškeré služby akademických poraden jsou zdarma.

Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poraden dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují (od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).

Akademické poradny jsou také pověřenými odbornými pracovišti pro funkční diagnostiku  (statut studenta se speciálními potřebami).

Bližší informace, způsob objednání i kontakt na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci jednotlivých akademických poraden.