3. přednáška z Cyklu přednášek – Práce s klientem se závislostí

Další přednáška SR katedry psychologie Pedf UK se konala 10.5.2017. Přednášející tentokrát nebyl jako tradičně jeden, ale rovnou čtyři. Přednášet nám přišli zástupci spolku ČASA (Česká asociace studentů adiktologie), a to na téma Práce se závislým klientem. Konkrétně se jednalo o studenty Františka Tratinu, Mgr. Adama Kulhánka, Bc. Matěje Černého a studentku Bc. Lenku Richterovou. Během večera jsme se dozvěděli zajímavé informace z oblasti adiktologie. Seznámili jsme se například s tím, co je to závislost, s tématem diagnostiky a práce se závislým, ale také například jaký systém adiktologické péče můžeme najít u nás. Všichni přednášející byli velmi vstřícní a podělili se s námi i o své zkušenosti z praxe.

Tímto moc děkujeme zástupcům ČASA za jejich nadšení a čas, který s námi strávili a také děkujeme všem, kdo si jejich povídání přišli poslechnout :).