Zhodnocení projektu Cyklus přednášek

Zhodnocení projektu, dosažené výsledky: Během 3 semestrů proběhlo celkem 7 přednášek/besed (Lucidní snění, Specifika dětské diagnostiky, Práce s klientem se závislostí, Morální dilemata, Život s depresivní poruchou, Terapeutická práce s pískovištěm, Hudba a mysl), které byly otevřené nejen pro studenty a studentky psychologie, ale také pro širší veřejnost, která se o psychologii zajímá. Vždy byla vytvořena facebooková událost, která byla následně sdílena na různých facebookových stránkách (Studenti psychologie PedF, Studentská oborová rada psychologie, atd.). Akcí se účastnilo minimálně 10 lidí (většinou kolem 20, jednou dokonce přes 30). Na přednášky/besedy byly vždy zváni odborníci z dané problematiky. Témata byla vybírána na základě našich preferencí a známostí daných odborníků. Akce se konaly ve všední dny v pražských kavárnách, které umožňovaly přátelskou a pohodovou atmosféru. Přednášky trvaly zhruba hodinu a po nich následovala společná diskuse nad danou problematikou.

Reflexe: Cíly projektu byly: rozšířit znalosti a zkušenosti studentů psychologie o oblasti a směry, které se běžně ve výuce neobjevují, vytvořit příjemný prostor pro setkávání studentů psychologie a odborníků z praxe, umožnit tak jejich vzájemný neformální kontakt a poskytnout studentům možnost přednášet na jimi zvolené téma a rozvíjet své prezentační dovednosti. Těchto cílů bylo dosaženo.

 

4. – 7. přednáška z Cyklu přednášek

4. přednáška byla věnována tématu Morální psychologie: podvádění, intuitivní morální soudy” s Ing. Mgr. Markem Vrankou, který je vedoucí výzkumník experimentální laboratoře PLESS a přednášející na katedře psychologie FF UK. Ten nám přiblížil aktuální výzkumy, které se věnují této problematice a zasvětil nás do jejich úskalí.

5. přednáška nesla název „Život s depresivní poruchou“. Přednášející nám umožnil nahlédnout do svého života s touto poruchou. Měli jsme možnost seznámit se s důvody vzniku poruchy a vyslechnout si autentické vyprávění o tom, jaké to je žít s depresí. V závěru se otevřela diskuse, ze které jsme se například dozvěděli, jak nejlépe pomoci našim blízkým, pokud mají psychické problémy.

Terapeutická práce s pískovištěm“ bylo téma 6. přednášky a to v podání psycholožky a terapeutky Mgr. Janky Adámkové. Ta nás seznámila se svou terapeutickou praxí a využitím pískoviště. Byly nám představeny způsoby práce s pískovištěm a díky fotkám pískovišť nám byly přiblíženy různé příběhy lidí a práce s nimi.

Poslední přednáška proběhla netradičně v anglickém jazyce. Naším milým hostem byla Edel Sanders PhD, vedoucí katedry psychologie UNYP, badatelka v oblasti působení hudby na lidskou mysl a zároveň také operní pěvkyně a skladatelka. Přednáška nesla název „Hudba a naše mysl“. Během ní nám přednášející přiblížila výzkumy vlivu hudby na naší mysl a seznámila nás i se svým působením hudby ve školních třídách.

Všem přednášejícím ještě jednou moc děkujeme.

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové

Studentské psychologické dny 2018

Ve čtvrtek 12.4. od 14:00 proběhne v místnosti M006 v budově Katedry psychologie v Myslíkově ulici další ročník konference Studentské psychologické dny. Sedm studentů z bakalářského a magisterského studia vám představí své práce, dva nejlepší příspěvky poté postoupí na mezinárodní kolo v Bratislavě. Přijďte si poslechnout své spolužáky a mladé naděje české psychologie. K dispozici bude i lehké občerstvení.

3. přednáška z Cyklu přednášek – Práce s klientem se závislostí

Další přednáška SR katedry psychologie Pedf UK se konala 10.5.2017. Přednášející tentokrát nebyl jako tradičně jeden, ale rovnou čtyři. Přednášet nám přišli zástupci spolku ČASA (Česká asociace studentů adiktologie), a to na téma Práce se závislým klientem. Konkrétně se jednalo o studenty Františka Tratinu, Mgr. Adama Kulhánka, Bc. Matěje Černého a studentku Bc. Lenku Richterovou. Během večera jsme se dozvěděli zajímavé informace z oblasti adiktologie. Seznámili jsme se například s tím, co je to závislost, s tématem diagnostiky a práce se závislým, ale také například jaký systém adiktologické péče můžeme najít u nás. Všichni přednášející byli velmi vstřícní a podělili se s námi i o své zkušenosti z praxe.

Tímto moc děkujeme zástupcům ČASA za jejich nadšení a čas, který s námi strávili a také děkujeme všem, kdo si jejich povídání přišli poslechnout :). 

2. přednáška z Cyklu přednášek – Specifika dětské diagnostiky

Ve středu 29. 3. 2017 SR katedry psychologie Pedf UK hostila další přednášku, tentokráte na téma psychodiagnostika dětí, kterou nám přednesla naše milá doktorantka Mgr. Lucie Michálková. Během povídání jsme se dozvěděli plno informací o tom, jak funguje dětská klinická psychologie v českém prostředí v porovnání s Velkou Británií, kde Lucie absolvovala odbornou klinickou stáž. Taktéž jsme se seznámili s některými nejmodernějšími diagnostickými nástroji a měli jsme možnost si je částečně i vyzkoušet. Celá přednáška se nesla v duchu přátelské atmosféry.

Další přednáška se uskuteční 10. 5. od 19:00 na téma Práce s klientem se závislostí v Café Lajka, tak nezapomeňte dorazit!

 

1. přednáška z Cyklu přednášek – Lucidní snění

Ve středu 8. března 2017 jsme v příjemném prostředí kavárny Cafe Lajka na Letné pořádali přednášku na téma Lucidní snění. Přednášejícím byl náš kamarád a spolužák Vašek Škařil, který nás důkladně zasvětil do tajů našeho snění a srozumitelně nám vysvětlil, na jakých principech lucidní snění funguje. Nechyběly také praktické rady a návody, jak tohoto dobrodružného spánkového stavu dosáhnout a co nejdéle ho udržet. Na závěr proběhla živá diskuze, v níž mnozí sdíleli své vlastní zkušenosti a rady.

Studentské psychologické dny 2017 – katedrové kolo

Dne 23.3. 2017 proběhlo v Myslíkově ulici katedrové kolo Studentských psychologických dnů. Tato studentská vědecká konference, která má dlouholetou tradici, nabízí studentům napříč ročníky předvést své odborné práce a dva z nejlepších soutěžích dále postupují do mezinárodního kola, které se letos bude konat 26.-27.4 2017 v Ostravě.
Letošní ročník se mohl pyšnit hojnou účastí – 11 porotců z řad vyučujících vybíralo ze 12 zajímavých a inspirativních příspěvků, děkujeme také za zájem studentů, kteří přišli své spolužáky a kamarády podpořit. Po celé odpoledne panovala příjemná atmosféra, bylo nachystané bohaté občerstvení a všichni soutěžící obdrželi věcné ceny. Bodování bylo velmi těsné, a tak gratulujeme všem zúčastněným!

  1. místo – Martina HalmlováPozitivní vliv deprese na kognitivní výkon (postup)
  2. místo – Nikola MinarčíkováOverclaiming jako ukazatel sociální desirability (postup)
  3. místo – Denisa UrbanováČasová perspektiva a nuda

Seznam všech příspěvků naleznete na stránkách katedry psychologie:
http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?a=145

Martině a Nikole gratulujeme k postupu do mezinárodního kola a přejeme hodně štěstí v Ostravě!

 

Studentské psychologické dny

Ahoj psychologové!

Pokud jste ještě nepostřehli, tak se ve čtvrtek 23. 3. 2017 budou na naší katedře konat Studentské psychologické dny. Jejich začátek se uskuteční ve 14:00 a celá akce bude probíhat v učebně M006 v Myslíkově ulici.

Nebude chybět malé občerstvení, příjemná atmosféra a vlna inspirace.

Neváhejte přijít i vy ostatní, povzbudit své kolegy, zapojit se do diskuze a zjistit, jaké práce u nás vznikají!

Malé info pro účastníky:

  • Na naše katedrové kolo je nutné mít pouze prezentaci (10 min + 5 min diskuze).
  • Nikoho nemine odměna.
  • Důležité!: I přesto, že jste přihlášeni v Sisu, je nutné potvrdit účast a napsat téma vaší práce na mail SPD (spd.pedf@gmail.com). Tím Vás zařadíme do harmonogramu a budeme vám schopni předat víc informací.

Mezinárodní kolo se bude konat 26.-27.4. v Ostravě, kam postoupí dva nejlepší účinkující, o kterých bude hlasovat porota složená z vyučujících i studentů jednotlivých ročníků. Do mezinárodního kola je nutno se přihlásit do 7. 4., kdy musí být práce odevzdané.

Pokud byste se i vy chtěli podílet na tom být v porotě, neváhejte nám napsat. Podmínkou je pouze přítomnost po celou dobu akce.

Přesný harmonogram a informace o výuce (zda bude či nebude odpadat) bude ještě upřesněn.

Těšíme se na Vás! 

 

Den otevřených dveří 2. 2. 2017

2.2. 2017 měli zájemci o studium na naší fakultě další šanci seznámit se s prostory Pedagogické fakulty UK, s obecnými informacemi o nabízených oborech a také zde byla možnost účastnit se prezentace či individuální konzultace na jednotlivých katedrách.

U nás, na katedře psychologie, měla pro uchazeče připravenou prezentaci PhDr. Klára Špačková a za studentskou radu byly přítomné Dominika Marková a Pavlína Pýchová, které se snažily zodpovědět především individuální dotazy ohledně přijímacích zkoušek a studia.

Tímto děkujeme za účast všem uchazečům a přejeme mnoho sil a úspěchů k přijímacímu řízení.

 

Den otevřených dveří 7. 12. 2016

Dne 7. 12. 2016 byly v rámci Dne otevřených dveří Pedagogické fakulty UK dveře otevřené i na naší katedře. Zájemci o studium tak měli příležitost nasbírat spoustu informací ohledně přijímacího řízení, obsahu studia, uplatnění absolventa po studiu a mnoho dalších, a to přímo od zástupců katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky. Studentská rada se také podílela na organizaci a předání užitečných informací budoucím kolegům – představili jsme některé z námi pořádaných aktivit a snažili jsme se zodpovědět na všechny dotazy. Jsme rádi za hojný počet uchazečů a doufáme, že se uvidíme příští akademický rok!

Pokud Vám tento termín unikl nebo jste z nějakého důvodu neměli čas, máte další příležitost, a to 2. 2. 2017 od 14:00 do 17:00! (Přesný harmonogram najdete na stránkách www.pedf.cuni.cz)