Konference ČASP 2019

Text studentky naší katedry o XVI. ročníku konference ČASP.

Ve dnech 5. – 7. dubna 2019 se v Olomouci uskutečnil XVI. ročník Konference ČASP s letošním názvem Cesta k sobě. Tato akce byla určena pro všechny, kteří se o sobě chtěli dozvědět něco nového anebo stále hledají cestu k sobě.

Česká asociace studentů psychologie, z. s. je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie a budování jejího dobrého jména. V současné době je ČASP, z. s. aktivní na pobočkách v Praze, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích.

Vedle této významné události pořádá ČASP další kurzy a semináře, které mají za cíl zvyšovat odbornou způsobilost budoucích psychologů. Kromě vzdělávacích akcí jsou to také projekty, které se snažíme co nejvíce otevřít veřejnosti. U nás v Praze jsou nejznámější projekty Psychotalks, ČASP Buddy a teď rozjíždějící se Psychobiják.

Studenti katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci si pro nás na konferenci připravili pestrý program v krásné budově Starého jezuitského konviktu. Tradičně se událost konala od pátku do neděle, kdy pátek je vždy koncipován jako studentská sekce – odvážní studenti se mohou přihlásit a prezentovat ostatním svůj projekt, výzkum nebo oblast, které se v praxi věnují. Sobota a neděle poté patřila odborné sekci. Mezi přednášejícími se vyskytlo spoustu známých jmen a mezi nimi i známé tváře z naší katedry – paní docentka Irena Smetáčková a pan docent Vladimír Chrz.

Konference má za cíl pozvat přednášející, kteří se odborně věnují dané problematice a vytvářet na konci podnětné diskuse. Mimo jiné bylo také připraveno několik zajímavých a interaktivních workshopů, ve kterých vás mohli školit jak studovaní psychologové, tak lidé z příbuzných oblastí. Pro aktivnější zájemce byl připraven i doprovodný program v podobě QR kódů, organizované prohlídky města či divadelního představení.

Jedním z hlavních cílů Konference ČASP je ale mimo jiné i seznámení se s kolegy z různých koutů naší republiky, k čemuž se přímo nabízí tradiční galavečer společně s rautem.

Příští ročník konference se bude pořádat v Praze, takže doufáme, že to bude alespoň z části tak vydařené a zajímavé, jako letos v Olomouci. Pokud by se mezi vámi našli zájemci a chtěli byste být v organizačním týmu, určitě neváhejte a ozvěte se nám. Získáte tak určitě spoustu zkušeností a možnost setkat se zajímavými lidmi. To samé se týká i jiných projektů, stále hledáme aktivní nadšence, kteří se chtějí realizovat a podílet na chodu naší asociace.

Kontakt a více informací najdete na https://caspos.cz/ nebo na https://konferencecasp.cz/

za akční tým ČASP,

Adéla Jůvová
3.ročník Psychologie a Speciální pedagogiky

Recenze: Uvědomělý život Jamese Hollise

Recenze knihy Uvědomělý život, kterou letos v překladu vydalo nakladatelství GRADA – Alferia.

Kdo jsem? Kdo jsi ty? O co tu skutečně jde? Jak mám prožít svůj život? Podstatu těchto otázek psychospirituálního ladění se ve své čtivé knize snaží poodkrýt světově uznávaný jungiánský psychoanalytik James Hollis. Publikace sestává z 21 klíčů k osobnímu růstu a uvědomělému přehodnocení dosavadního života, které vybízí k obnově úcty k tomu autentickému, co sídlí v našem nitru, na samém dně duše. Kapitoly zahrnují široký rámec významných úkolů naší životní pouti, jež by měla směřovat ke smysluplnému cíli a naplnění. Cesta nás však může svádět líbivými odbočkami, které nabízí instantní uspokojení a zábavu ve formě manipulujícího konzumerismu. Neméně významným odbočením se taktéž stávají nevědomé komplexy, nezpracovaná traumata a repetitivní vzorce chování pocházející z dětství, z nichž v dospělosti vyvěrají sebeomezující, sebekritické a sebezraňující tendence. Pokud se člověku podaří vymýtit oné svazující přízraky minulosti, přijme odmítané stíny své osobnosti, vybuduje si vyzrálou spiritualitu nezávislou na vnější despotické autoritě, zodpovědně převezme otěže života a zvolí cestu růstu – může si směle dovolit konečně být tím, kým je.

Autorovi se srozumitelným jazykem podařilo propojit myšlenky z období antické filosofie až po aktuální proudy psychologie, které dodnes čerpají z původních myšlenek C. G. Junga a S. Freuda. To vše se v knize snoubí s autorovou mnohaletou zkušeností terapeutické práce s dospělými klienty a zároveň jeho vlastním životním příběhem, který je podán s obrovskou pokorou a lidskostí. Celkově texty laskavým a nenásilným způsobem vybízí k přehodnocení dosavadních sebeomezujících tendencí, kapitoly na sebe logicky navazují a opakovaně se vrací ke stěžejním tématům, které představují výchozí myšlenkové vlákno. Co se stylistické výstavby jazykových prostředků týče, kniha je protkána působivými metaforami, které výstižně popisují dané jevy a vybízejí čtenáře k hlubší sebereflexi a zamyšlení se. Autor také přidává autentické příběhy svých klientů a názorně na nich ukazuje, co se daná kapitola snaží předat.

Kniha „Uvědomělý život“ na první dojem působí jako další z repertoáru líbivých knih o štěstí, jež po jednom přečtení slibují plnohodnotný a naplněný život. Prvotní zdání však velmi klame. Cílem není dosáhnout štěstí po letmém přečtení, autor opakovaně zdůrazňuje, že popsané klíče k uvědomělému životu se musí přiměřeně dávkovat a měli bychom k nim znovu přistupovat v různých etapách života, aby nám byly oporou vždy, když se vyskytneme na významné životní křižovatce. Texty taktéž nabízejí hlubší sebepoznání, vybízí k celoživotnímu hledání velkých otázek nitra duše a s pokorou otevřeně proklamují, že popsané výzvy směrem k autentickému prožívání skýtají mnohá úskalí a překážky, která však stojí za to pečlivě prozkoumat a vydat se směrem vnitřního růstu. K této publikaci stojí za to se opakovaně vracet a nechávat ji působit na aktuální potřeby naší duše.

– Kateřina Rubešová

Zhodnocení projektu Cyklus přednášek

Zhodnocení projektu, dosažené výsledky: Během 3 semestrů proběhlo celkem 7 přednášek/besed (Lucidní snění, Specifika dětské diagnostiky, Práce s klientem se závislostí, Morální dilemata, Život s depresivní poruchou, Terapeutická práce s pískovištěm, Hudba a mysl), které byly otevřené nejen pro studenty a studentky psychologie, ale také pro širší veřejnost, která se o psychologii zajímá. Vždy byla vytvořena facebooková událost, která byla následně sdílena na různých facebookových stránkách (Studenti psychologie PedF, Studentská oborová rada psychologie, atd.). Akcí se účastnilo minimálně 10 lidí (většinou kolem 20, jednou dokonce přes 30). Na přednášky/besedy byly vždy zváni odborníci z dané problematiky. Témata byla vybírána na základě našich preferencí a známostí daných odborníků. Akce se konaly ve všední dny v pražských kavárnách, které umožňovaly přátelskou a pohodovou atmosféru. Přednášky trvaly zhruba hodinu a po nich následovala společná diskuse nad danou problematikou.

Reflexe: Cíly projektu byly: rozšířit znalosti a zkušenosti studentů psychologie o oblasti a směry, které se běžně ve výuce neobjevují, vytvořit příjemný prostor pro setkávání studentů psychologie a odborníků z praxe, umožnit tak jejich vzájemný neformální kontakt a poskytnout studentům možnost přednášet na jimi zvolené téma a rozvíjet své prezentační dovednosti. Těchto cílů bylo dosaženo.

 

4. – 7. přednáška z Cyklu přednášek

4. přednáška byla věnována tématu Morální psychologie: podvádění, intuitivní morální soudy” s Ing. Mgr. Markem Vrankou, který je vedoucí výzkumník experimentální laboratoře PLESS a přednášející na katedře psychologie FF UK. Ten nám přiblížil aktuální výzkumy, které se věnují této problematice a zasvětil nás do jejich úskalí.

5. přednáška nesla název „Život s depresivní poruchou“. Přednášející nám umožnil nahlédnout do svého života s touto poruchou. Měli jsme možnost seznámit se s důvody vzniku poruchy a vyslechnout si autentické vyprávění o tom, jaké to je žít s depresí. V závěru se otevřela diskuse, ze které jsme se například dozvěděli, jak nejlépe pomoci našim blízkým, pokud mají psychické problémy.

Terapeutická práce s pískovištěm“ bylo téma 6. přednášky a to v podání psycholožky a terapeutky Mgr. Janky Adámkové. Ta nás seznámila se svou terapeutickou praxí a využitím pískoviště. Byly nám představeny způsoby práce s pískovištěm a díky fotkám pískovišť nám byly přiblíženy různé příběhy lidí a práce s nimi.

Poslední přednáška proběhla netradičně v anglickém jazyce. Naším milým hostem byla Edel Sanders PhD, vedoucí katedry psychologie UNYP, badatelka v oblasti působení hudby na lidskou mysl a zároveň také operní pěvkyně a skladatelka. Přednáška nesla název „Hudba a naše mysl“. Během ní nám přednášející přiblížila výzkumy vlivu hudby na naší mysl a seznámila nás i se svým působením hudby ve školních třídách.

Všem přednášejícím ještě jednou moc děkujeme.

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové

přednáška Janky Adámkové

Studentské psychologické dny 2018

Ve čtvrtek 12.4. od 14:00 proběhne v místnosti M006 v budově Katedry psychologie v Myslíkově ulici další ročník konference Studentské psychologické dny. Sedm studentů z bakalářského a magisterského studia vám představí své práce, dva nejlepší příspěvky poté postoupí na mezinárodní kolo v Bratislavě. Přijďte si poslechnout své spolužáky a mladé naděje české psychologie. K dispozici bude i lehké občerstvení.

3. přednáška z Cyklu přednášek – Práce s klientem se závislostí

Další přednáška SR katedry psychologie Pedf UK se konala 10.5.2017. Přednášející tentokrát nebyl jako tradičně jeden, ale rovnou čtyři. Přednášet nám přišli zástupci spolku ČASA (Česká asociace studentů adiktologie), a to na téma Práce se závislým klientem. Konkrétně se jednalo o studenty Františka Tratinu, Mgr. Adama Kulhánka, Bc. Matěje Černého a studentku Bc. Lenku Richterovou. Během večera jsme se dozvěděli zajímavé informace z oblasti adiktologie. Seznámili jsme se například s tím, co je to závislost, s tématem diagnostiky a práce se závislým, ale také například jaký systém adiktologické péče můžeme najít u nás. Všichni přednášející byli velmi vstřícní a podělili se s námi i o své zkušenosti z praxe.

Tímto moc děkujeme zástupcům ČASA za jejich nadšení a čas, který s námi strávili a také děkujeme všem, kdo si jejich povídání přišli poslechnout :). 

2. přednáška z Cyklu přednášek – Specifika dětské diagnostiky

Ve středu 29. 3. 2017 SR katedry psychologie Pedf UK hostila další přednášku, tentokráte na téma psychodiagnostika dětí, kterou nám přednesla naše milá doktorantka Mgr. Lucie Michálková. Během povídání jsme se dozvěděli plno informací o tom, jak funguje dětská klinická psychologie v českém prostředí v porovnání s Velkou Británií, kde Lucie absolvovala odbornou klinickou stáž. Taktéž jsme se seznámili s některými nejmodernějšími diagnostickými nástroji a měli jsme možnost si je částečně i vyzkoušet. Celá přednáška se nesla v duchu přátelské atmosféry.

Další přednáška se uskuteční 10. 5. od 19:00 na téma Práce s klientem se závislostí v Café Lajka, tak nezapomeňte dorazit!

 

1. přednáška z Cyklu přednášek – Lucidní snění

Ve středu 8. března 2017 jsme v příjemném prostředí kavárny Cafe Lajka na Letné pořádali přednášku na téma Lucidní snění. Přednášejícím byl náš kamarád a spolužák Vašek Škařil, který nás důkladně zasvětil do tajů našeho snění a srozumitelně nám vysvětlil, na jakých principech lucidní snění funguje. Nechyběly také praktické rady a návody, jak tohoto dobrodružného spánkového stavu dosáhnout a co nejdéle ho udržet. Na závěr proběhla živá diskuze, v níž mnozí sdíleli své vlastní zkušenosti a rady.

Studentské psychologické dny 2017 – katedrové kolo

Dne 23.3. 2017 proběhlo v Myslíkově ulici katedrové kolo Studentských psychologických dnů. Tato studentská vědecká konference, která má dlouholetou tradici, nabízí studentům napříč ročníky předvést své odborné práce a dva z nejlepších soutěžích dále postupují do mezinárodního kola, které se letos bude konat 26.-27.4 2017 v Ostravě.
Letošní ročník se mohl pyšnit hojnou účastí – 11 porotců z řad vyučujících vybíralo ze 12 zajímavých a inspirativních příspěvků, děkujeme také za zájem studentů, kteří přišli své spolužáky a kamarády podpořit. Po celé odpoledne panovala příjemná atmosféra, bylo nachystané bohaté občerstvení a všichni soutěžící obdrželi věcné ceny. Bodování bylo velmi těsné, a tak gratulujeme všem zúčastněným!

  1. místo – Martina HalmlováPozitivní vliv deprese na kognitivní výkon (postup)
  2. místo – Nikola MinarčíkováOverclaiming jako ukazatel sociální desirability (postup)
  3. místo – Denisa UrbanováČasová perspektiva a nuda

Seznam všech příspěvků naleznete na stránkách katedry psychologie:
http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?a=145

Martině a Nikole gratulujeme k postupu do mezinárodního kola a přejeme hodně štěstí v Ostravě!

 

Studentské psychologické dny

Ahoj psychologové!

Pokud jste ještě nepostřehli, tak se ve čtvrtek 23. 3. 2017 budou na naší katedře konat Studentské psychologické dny. Jejich začátek se uskuteční ve 14:00 a celá akce bude probíhat v učebně M006 v Myslíkově ulici.

Nebude chybět malé občerstvení, příjemná atmosféra a vlna inspirace.

Neváhejte přijít i vy ostatní, povzbudit své kolegy, zapojit se do diskuze a zjistit, jaké práce u nás vznikají!

Malé info pro účastníky:

  • Na naše katedrové kolo je nutné mít pouze prezentaci (10 min + 5 min diskuze).
  • Nikoho nemine odměna.
  • Důležité!: I přesto, že jste přihlášeni v Sisu, je nutné potvrdit účast a napsat téma vaší práce na mail SPD (spd.pedf@gmail.com). Tím Vás zařadíme do harmonogramu a budeme vám schopni předat víc informací.

Mezinárodní kolo se bude konat 26.-27.4. v Ostravě, kam postoupí dva nejlepší účinkující, o kterých bude hlasovat porota složená z vyučujících i studentů jednotlivých ročníků. Do mezinárodního kola je nutno se přihlásit do 7. 4., kdy musí být práce odevzdané.

Pokud byste se i vy chtěli podílet na tom být v porotě, neváhejte nám napsat. Podmínkou je pouze přítomnost po celou dobu akce.

Přesný harmonogram a informace o výuce (zda bude či nebude odpadat) bude ještě upřesněn.

Těšíme se na Vás!