Den otevřených dveří 2. 2. 2017

2.2. 2017 měli zájemci o studium na naší fakultě další šanci seznámit se s prostory Pedagogické fakulty UK, s obecnými informacemi o nabízených oborech a také zde byla možnost účastnit se prezentace či individuální konzultace na jednotlivých katedrách.

U nás, na katedře psychologie, měla pro uchazeče připravenou prezentaci PhDr. Klára Špačková a za studentskou radu byly přítomné Dominika Marková a Pavlína Pýchová, které se snažily zodpovědět především individuální dotazy ohledně přijímacích zkoušek a studia.

Tímto děkujeme za účast všem uchazečům a přejeme mnoho sil a úspěchů k přijímacímu řízení.