O konferenci

Konference k projektovému vyučování a dalším aktivizačním strategiím je organizována na UK PedF ve spolupráci s dalšími fakultami připravujícími učitele přírodovědných předmětů. K úspěšnému prosazování přístupu zaměřeného na činnost žáka je vysoškolská příprava zcela zásadní. S ohledem na empiricky získaná data je zřejmé, že je aktivizační strategie třeba nacvičit v pregraduální přípravě učitelů, neboť učitel, který danou aktivitu nezkusil sám, ji velmi pravděpodobně v praxi nezařadí. Zároveň se ukazuje, že zavádění těchto strategií v praxi (především projektové a badatelsky orientované vyučování) vyžaduje postupné kroky. Žáci si na vzrůstající autonomii svého učení musejí postupně zvykat. Z pohledu učitelových kompetencí ej tak podstatná schopnost volit úměrné množství podpory a tu postupně snižovat.

Příspěvky praktického i teoretického zaměření v tomto ohledu nabízejí stále širší informační základnu. Výstupy z konference míří jak do praxe, tak do vědecké sféry tak, aby nejen příklady dobré praxe, ale i doklady o efektivitě daných aktivit umožňovaly rozšiřovat počty učitelů i výzkumníků zabývajících se touto oblastí.

Předešlé sborníky

Organizační výbor


Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Language:

Pořadatel

Katedra chemie a didaktiky chemie,

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4,

116 39 Praha 1

email: provykon@pedf.cuni.cz