Home » Druhé setkání s učiteli

Druhé setkání s učiteli

Setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Dne 15. 9. a 22. 9. 2017 proběhlo na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy druhé setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664).

Společný dopolední program byl zaměřen na tvorbu portfolia učitele, odpolední program v jednotlivých sekcích vzdělávacích modulů se zabýval analýzou ŠVP, workshopy a dílnami vybraných témat daných gramotností. Do projektu jsou zapojeny Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,  Pedagogika fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a nezisková organizace META. Projektu se účatní také učitelé základních a středních škol a gymnázií z celé České republiky.

Program společného setkání ke stáhnutí zde.