Home » Aktuality

Aktuality

Dne 30.1.2018 se uskuteční na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy již čtvrté setkání učitelů zapojených do projektu Společenství praxe (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností), které bude zaměřeno na mezipředmětové vztahy.

Registrace všech účastníků probíhá zde.

Témata a anotace jednolivých seminářů pro dopolední program naleznete zde.

Program naleznete zde.

 

Proběhlo již třetí setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, více informací o tomto setkání naleznete zde.

Program 3. setkání učitelů Společenství praxe:

  • 22.11. 2017 zde
  • 29.11.2017 zde

 

Proběhlo již druhé setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností více informací naleznete zde.

 

Zapojení studentů do projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků,
rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Zápis studentů magisterských oborů do volitelného předmětu
Společenství praxe prodloužen do 14.9. 2019. Konkrétní forma
spolupráce bude upřesněna na setkání se studenty, které se uskuteční
dne 15. 9. v 11,30 v uč. R124, blíže viz také
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/studenti-pedf-uk/.

Registrační formuláře jsou dostupné na http://bit.ly/2fYvMiG

Těšíme se na spolupráci!

 

První setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností proběhlo dne 17. 5. 2017, více informací naleznete zde.