Home » Aktuality

Aktuality

PŘIPRAVUJE SE:

19.11. a 20.11.2018 se na Masarykově univerzitě uskuteční setkání k tématu mentoringu, kterého se zúčastní učitelé zapojeni do projektu v rámci partnerství s MU v Klíčové aktivitě 4 – Mentoring ve Společenství praxe SC2/5 (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664).

 

15.11. a 16.11.2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční setkání k tématu mentoringu, kterého se zúčastní učitelé zapojeni do projektu v rámci partnerství s UK v Klíčové aktivitě 4 – Mentoring ve Společenství praxe SC2/5 (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664).

 

14.11.2018 se uskuteční na Pedagogické fakultě UK na Katedře občanské výchovy a filosofie ve 2. patře v R 207 od 9 hodin náhradní setkání učitelů vzdělávacího modulu Občanských a sociálních komeptencí SC2 v projektu Společenství praxe (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664). Osloveni byli kolegové, se kterými je potřeba dokončit práci na portfoliích. Pokud byste ještě někdo další potřebovali pomoci s dokončením portfolia nebo konzultovat k tématům, nabízíme vám tuto možnost také. Pokud budete chtít tuto možnost využít, napište email na: michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz (Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.).

 

USKUTEČNILO SE:

8.11. a 9.11.2018 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity uskutečnilo setkání k tématu mentoringu, kterého se zúčastnili všichni učitelé zapojeni do projektu v rámci partnerství s JU v Klíčové aktivitě 4 – Mentoring ve Společenství praxe SC2/5 (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664) .

 

19.10. – 21.10.2018 se uskutečnilo na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci společné setkání učitelů Společenství praxe SC5 vzdělávacího modulu: Člověk a příroda – Zeměpis, setkání bylo koncipováno jako prodloužený víkend pro učitele, kteří se nově zapojují do projektu za TUL.

Program naleznete zde.

 

17.10.2018 se uskutečnilo již šesté setkání učitelů zapojených do projektu Společenství praxe (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností) na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, které mimo jiné obsahovalo mnoho zajímavých seminářů pro učitele zapojené do všech vzdělávacích modulů ve Společenství praxe SC2/5.

Program naleznete zde.

Popis jednotlivých seminářů s anotacemi naleznete zde.

Učitelé se mohou na toto setkání přihlašovat zde.

 

3.10.2018 se uskutečnilo setkání učitelů Společenství praxe SC5 vzdělávacího modulu: Člověk a příroda – Fyzika, více podrobností naleznete zde.

 

25.9.2018 se uskutečnilo setkání učitelů Společenství praxe SC2 vzdělávacího modulu: Čtenářské gramotnosti na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technická univerzita v Liberci, více podrobností naleznete zde.

 

21.-23.9.2018 proběhlo setkání učitelů v rámci Společenství praxe SC5, konané v Liberci . Setkání bylo koncipováno jako prodloužený víkend pro učitele, kteří jsou zapojeni ve vzdělávacím modulu Člověk a příroda – Zeměpis. Program setkání naleznete zde.

 

Červen 2018 – o jednotlivých setkáních vzdělávacích modulů Společenství praxe SC2/5 se můžete dočíst zde.

 

Duben a květen 2018 – více informací o setkáních jednotlivých vzdělávacích modulů Společenství praxe SC2/5 naleznete zde.

 

16.5.2018 se uskutečnilo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy již páté setkání učitelů zapojených do projektu Společenství praxe SC2/5 (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností). Setkání bylo zaměřeno na aktéry – žáka a učitele.

Program naleznete zde.

Jednotlivé semináře s anotacemi – zaměřeno na žáka naleznete zde

Jednotlivé semináře s anotacemi – zamřeno na učitele naleznete zde

 

30.1.2018 se uskutečnilo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy již čtvrté setkání učitelů zapojených do projektu Společenství praxe SC2/5 (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností), které bylo zaměřeno na mezipředmětové vztahy.

Témata a anotace jednolivých seminářů naleznete zde.

Program naleznete zde.

 

22. a 29.11.2017 proběhlo již třetí setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe SC2/5 v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, více informací o tomto setkání naleznete zde.

Program 3. setkání učitelů Společenství praxe:

  • 22.11. 2017 zde
  • 29.11.2017 zde

 

15.9. a 22.9.2017 proběhlo již druhé setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe SC2/5 v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, více informací naleznete zde.

Zapojení studentů do projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků,
rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Zápis studentů magisterských oborů do volitelného předmětu
Společenství praxe prodloužen do 14.9.2019. Konkrétní forma
spolupráce bude upřesněna na setkání se studenty, které se uskuteční
dne 15.9. v 11:30 v uč. R124, blíže viz také
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/studenti-pedf-uk/.

Registrační formuláře jsou dostupné na http://bit.ly/2fYvMiG

Těšíme se na spolupráci!

 

17.5.2017  proběhlo první setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe SC2/5 v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, více informací naleznete zde.