Home » Aktuality

Aktuality

Informační gramotnost: 13. 6. – setkání proběhne paralerně na všech zapojených VŠ, na PedF UK v místnosti R013B přízemí fakulty – podrobné informace naleznete zde.

Čtenářská gramotnost: 14.6. PedF UK, Myslíkova 7, Praha 1 – Podrobné informace naleznete zde.

Matematická gramotnost: 15.6. PedF UK, Magdalény Rettigové 4 Praha 1 – Podrobné informace naleznete zde.

Občanské a sociální kompetence: 21.6. – PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 – podrobné informace naleznete zde.

Člověk a příroda – Přírodopis: 25. 6. 2018 – setkání proběhne na PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, místnost J321 – podrobné informace naleznete zde.

Člověk a příroda –  Zeměpis: 25. – 26.6. PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, podrobnosti budou doplněny.

Člověk a příroda – Přírodopis: 22. 6. 2018 – PedF UK, Magdalény Rettigové 4 Praha 1, v R306 – podrobné informace naleznete zde.

Člověk a příroda – Fyzika: 27.6. UK MFF, Katedra didaktiky fyziky, V Holešovičkách 2, Praha 8.

 

Dne 16.5.2018 se uskutečnilo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy již páté setkání učitelů zapojených do projektu Společenství praxe (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností). Setkání bylo zaměřeno na aktéry – žáka a učitele.

Program naleznete zde.

 

Ve dnech 10. – 11. 5. 2018 proběhly na KGE PF JU Geografické didaktické dny III.

Této akce se zúčastnili i učitelé zapojeni do projektu Společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Zeměpis. Poslední setkání učitelů vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Zeměpis je plánováno na 26. 06. 2018 do Českých Budějovic.

Program GEODID III. naleznete zde.

 

Dne 24.4.2018 proběhlo setkání společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Chemie.

Setkání bylo zaměřeno na experiment ve výuce a testovací úlohy. Představeny byly vybrané experimenty, fixační a diagnostické hry a problematika revize kurikula s ohledem na výuku chemie. Druhá část se zabývala tématem testů – hodnocením vytvořených testů a úpravami jejich položek.

Program setkání Chemie naleznete zde.

 

Dne 30.1.2018 se uskutečnilo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy již čtvrté setkání učitelů zapojených do projektu Společenství praxe (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností), které bylo zaměřeno na mezipředmětové vztahy.

Témata a anotace jednolivých seminářů naleznete zde.

Program naleznete zde.

 

Proběhlo již třetí setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, více informací o tomto setkání naleznete zde.

Program 3. setkání učitelů Společenství praxe:

  • 22.11. 2017 zde
  • 29.11.2017 zde

 

Proběhlo již druhé setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností více informací naleznete zde.

Zapojení studentů do projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků,
rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Zápis studentů magisterských oborů do volitelného předmětu
Společenství praxe prodloužen do 14.9. 2019. Konkrétní forma
spolupráce bude upřesněna na setkání se studenty, které se uskuteční
dne 15. 9. v 11,30 v uč. R124, blíže viz také
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/studenti-pedf-uk/.

Registrační formuláře jsou dostupné na http://bit.ly/2fYvMiG

Těšíme se na spolupráci!

 

První setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností proběhlo dne 17. 5. 2017, více informací naleznete zde.