Home » Aktuality

Aktuality

Druhé setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Program druhého setkání učitelů v rámci projektu Společenství praxe, které se uskuteční 15.-16. 9. 2017 a 22.-23. 9. 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy naleznete zde.

Zveme zapojené učitele i akademické pracovniky na další setkání projektu, jehož cílem je budování tzv. Společenství praxe. Prostřednictvím něj a ve spolupráci s dalšími Pedagogickými fakultami (Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Technické univerzity v Liberci) jsou řešeny odborné úkoly, směřující ke zvýšení kvality ve vzdělávání. Do projektu je také zapojena nezisková organizace META, o.p.s.

Dvoudenní setkání se uskuteční na Pedagogické fakultě UK, M. Rettigové 4, Praha 1, v těchto termínech:
SC5: 15.9.-16.9.2017, registrace na: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/registrace-sc5/
SC2: 22.9.-23.9.2016, registrace na: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/registrace-sc2/

 

Zapojení studentů do projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků,
rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Zápis studentů magisterských oborů do volitelného předmětu
Společenství praxe prodloužen do 14.9. 2019. Konkrétní forma
spolupráce bude upřesněna na setkání se studenty, které se uskuteční
dne 15. 9. v 11,30 v uč. R124, blíže viz také
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/studenti-pedf-uk/.

Registrační formuláře jsou dostupné na http://bit.ly/2fYvMiG

Těšíme se na spolupráci!

 

První setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností proběhlo dne 17. 5. 2017, více informací naleznete zde.