Home » Člověk a příroda setkání – Přírodopis – 25. 6. 2018

Člověk a příroda setkání – Přírodopis – 25. 6. 2018

Vážení učitelé, dne 25. 6. 2018 se uskuteční setkání vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Přírodopis.

Místo setkání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice (místnost J321).

Program:

8:45 – 9:00 registrace
9:00 – 11:30 způsoby práce s videonahrávkami vyučovacích hodin – analýza situací zjištěných při pilotážích navržených témat
11:30 – 12:00 pauza na oběd
12:00 – 14:50 způsoby formativního hodnocení ve výuce přírodovědných předmětů (dr. Žlábková) – I. blok
14:30 – 15:00 coffee break
15:00 – 17:30 způsoby formativního hodnocení ve výuce přírodovědných předmětů (dr. Žlábková) – II. blok, praktické ukázky
17:30 – 19:00 práce s portfoliem – individuální konzultace