Home » Čtenářská gramotnost – 14. 6. 2018

Čtenářská gramotnost – 14. 6. 2018

Vážení učitelé, dne 14. 6. 2018 se uskuteční setkání Čtenářské gramotnosti na půdě Pedagogické fakulty UK na adrese Myslíkova 7, Praha 1. Začátek třída M209.

Podrobný program ke stažení zde

Program setkání

9:00 – 9:30 Registrace, malé občerstvení
9:30 – 11:45 M209 téma 3+7 Tvořivá interpretace (O. Hník)
11:45 – 12:30 Oběd restaurace Café Therapy (Školská ulice 30)
12:30 – 14:00 Workshopy “něco navíc – sdílíme, inspirujeme se”
•    M306 Nadané děti  (R. High, katedra psychologie PedF)
•    M209  Lázně pro češtináře aneb Radost z textu (J. Cholastová)
14:00 – 14:15 Coffee break
14:15 – 15:45 Tematické workshopy
•    M308 téma 5 Vztah ke čtení (J. Sulovská)
•    M209 téma 2 Jazyk a funkční gramotnost (M. Schacherl, Z. Wildová)
•    M306 téma 1 Hlavní indikátory čtenářského výkonu a jejich diagnostický  význam „Přečíst a porozumět“ – pracovní listy, (V. Laufková, K.Špačková, M. Rychlíková)
15:45 – 17:15 Tematické workshopy
•    M308  téma 10 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL  (J. Sulovská)
•    M209 v případě zájmu zamluveno pro: individuální konzultace/setkání  pracovních skupin
•    M306 v případě zájmu zamluveno pro: individuální konzultace/setkání  pracovních skupin
17:15 – 18:30 Diskuze, reflexe