Home » KA04 – Mentoring ve Společenství praxe

KA04 – Mentoring ve Společenství praxe

Podpora rozvoje mentorských dovedností učitelů, příprava tzv. leadrů – učitelů základních/středních škol k budoucí práci se studenty nebo začínajícími učiteli.

Popis aktivity:
V této aktivitě budou zapojeni učitelé, kteří prošli podporou v KA03 Společenství praxe. Nyní budou vedeni k rozvoji mentorských dovedností, které využijí v další etapě projektu – v KA05 Akční výzkum.

Harmonogram:
KA bude realizována 6 měsíců, od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 a bude mít dvě fáze:
1. Příprava (1. 7. 2018 – 31. 8. 2018)
2. Realizace a vyhodnocení (1. 9. – 31. 12. 2018)


1. Příprava

Přípravné období zahrnuje oslovení a vyhledání učitelů ze Společenství praxe, kteří budou mít zájem o účast v KA4, věnované mentoringu. Vytvoření modelu proškolení v mentoringu, příprava způsobu vyhodnocení klíčové aktivity.

2. Realizace a vyhodnocení
Realizační období – uskutečnění seminářů k rozvoji mentorských dovedností. Budou zaměřeny na obecné principy mentoringu, hlavní zásady, metody a strategie mentoringu, předávání zkušeností při řešení problémových situací, hledání různých variant řešení, poskytování zpětné vazby a podpory v osobním rozvoji. Semináře budou doplněny o podporu v profesním růstu a zvyšování metodických dovedností učitelů v daných tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnosti, sociální a občanské kompetence, ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda). Chybět nebudou ani reflektivní techniky (vedení portfolia, reflektivní deníky, práce s videonahrávkami výuky, uplatňování metodiky 3A a metody Lesson study).