Home » KA05 – Akční výzkum studentů v základních a středních školách

KA05 – Akční výzkum studentů v základních a středních školách

Cílem aktivity je podpora porozumění výukovému procesu, podpora plánování, implementace, vyhodnocování výsledků změn v kontextu edukační reality u studentů učitelských oborů.

Harmonogram:
KA05 bude realizována 6 měsíců (1. 1. 2019 do 30. 6. 2019) a uskuteční se v ní 4 etapy akčního výzkumu.

Členění akčního výzkumu:
1. Odborná příprava na akční výzkum
akademičtí pracovníci seznámí studenty a mentory s teorií akčního výzkumu. Následuje zadání akčního výzkumu (učitel ve spolupráci se studentem a s ohledem na kontext třídy identifikuje problém, tj. téma akčního výzkumu) a společný návrh hypotéz, tj. příčin problému. Student s oporou o teoretické zdroje a za podpory akademického pracovníka, příp. diskusí se spolužáky – studenty učitelství, doplní možné hypotézy k identifikovanému problému. Vypracování intervenčního plánu studentem, návrh metod sběru dat s cílem ověření jeho efektivity.

2. Realizace intervenčního plánu
probíhá ve třídě učitele a přímo ve výuce. Student bude průběžně pozorovat dění ve výuce, finalizovat různé nástroje sběru dat a v závěru započne fáze hodnocení, tj. sběr potřebných dat k vyhodnocení efektivity intervenčního plánu.

3. Vyhodnocení akčního výzkumu
dokončení sběru dat, vyhodnocení a prodiskutování/triangulování výstupů s mentorem. Zhodnocení a vypracování závěrečné zprávy (cíl, průběh a výsledky akčního výzkumu).

4. Sdílení výsledků v širším týmu
student (za podpory mentora) vypracuje prezentaci akčního výzkumu, představí jej při setkání dalších studentů, učitelů – mentorů a akademiků.