Home » Matematická gramotnost – 15. 6. 20181

Matematická gramotnost – 15. 6. 20181

Vážení učitelé, dne 21. 6. 2018 se uskuteční setkání vzdělávacího modulu Matematická gramotnost v místnosti R302 / R318 / R319, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.
Podrobný program naleznete zde.