Home » Občanské a sociální kompetence – 21. 6. 2018

Občanské a sociální kompetence – 21. 6. 2018

Vážení učitelé, dne 21. 6. 2018 se uskuteční setkání vzdělávacího modulu Občanské a sociální gramotnosti v místnosti R208, 2. patro, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Program:

9:00 – 9:15 Registrace

9:15 Zahájení programu, seznámení s hlavními úkoly setkání
9:30 – 10:00  Využití příběhu ve výuce Dr. Helena Hejlová UK Praha
10:00 – 11:30 Workshop Práce s tvořivou narativitou učitelů – léčivé příběhy
Dr. Magda Nišponská TU Liberec
11:30 – 12:15 Diskuse
12:15 – 13:00 Oběd (restaurace Café Therapy, Školská 30, Praha 1)
13:00 – 14:00 Speciálně pedagogická podpora pro zpracování kazuistiky žáka Dr. Olga
Malinovská JU České Budějovice
14:00 – 15:00 Diskuse nad odevzdanými a rozpracovanými kazuistikami žáka
15:00 – 16:00 Diskuse na téma učitelovo pojetí výuky: výchova k občanství a možnosti
rozvíjení občanských a sociálních kompetencí v dalších předmětech
16:00 – 16:15 Přestávka
16:15 – 17:45 Práce s portfoliem, ukázky příkladů dobré praxe, podněty k řešení
problémových situací
17:45 – 18:30 Sdílení a hodnocení výstupů ze setkání