Home » Vzdělávací oblast Člověk a příroda

Vzdělávací oblast Člověk a příroda

Zde naleznete aktuální témata vzdělávacího modulu Člevěk a příroda, které se dále specifikují:

Učitel si vybírá vždy 3 z nabízených témat v jedné podkategorii.