Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci se Spolkem absolventů
Katedry psychologie PedF UK a pod záštitou Asociace školní
psychologie vás zvou na:

Konferenci Den se školní psychologií 2018

Datum:   21. 6. 2018  (čtvrtek)
Čas: 10,00 – 16,00
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1

 • Školní psycholožky a psychologové se stávají běžnou součástí základních škol v České republice.
  Změny ve společnosti, které se zákonitě odrážejí i ve vývoji dětí a dospívajících, přináší specifické
  výzvy, jimž musí čelit. Díky svému postavení ve škole se navíc mohou častěji ocitat bez podpory
  kolegů či nadřízených, stejně tak nemusí mít dostatečný přístup k metodické a supervizní pomoci.

 

 • Cílem konference je poskytnout školním psycholožkám a psychologům (jakož i dalším
  pracovníkům ve školství se zájmem o školní psychologii) teoretické a zejména praktické
  informace, které by mohli uplatnit při své práci, a umožnit jim vzájemné sdílení zkušeností.

 

 • Pro první ročník konference byla zvolena dvě hlavní témata: Motivace ve škole a Práce se školní
  třídou jako sociální skupinou. Každému z témat bude věnován samostatný blok, který se bude
  skládat z teoreticko-výzkumné části a následně z příspěvků mapujících dané téma v praxi.
  Důležitou součástí bude také diskuze mezi účastníky konference.