Další spolupracující školy a zařízení

Jednotlivé katedry a odborná pracoviště Pedagogické fakulty UK dále spolupracují i s jinými školami a zařízeními, se kterými není uzavřena smlouva ve smyslu fakultní školy. Těmto školám je přiznán statut spolupracující školy.

Zde je možné získat jejich úplný seznam.