Směrnice pro pedagogické praxe

V akademickém roce 2018/2019 jsou pro studenty Pedadogické fakulty organizovány praxe podle následujících směrnic:

Studenti jsou  před nástupem na pedagogickou praxi povinni absolvovat kurz “Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi“, na jehož základě jim bude automaticky vystaveno potvrzení o absolvování kurzu.

Pro výběr školy v rámci oborové pedagogické praxe je možné získat prvotní informaci v následujícím přehledu nabídek fakultních a spolupracujích škol. Pro otevření souboru je nutné mít nainstalován SW nástroj MS Excel, nebo kompatibilní s formátem souboru xlsx.