Tamara Bučková – webové stránky / Tamara Bučková – Webseiten

KOMU jsou tyto stránky určeny?

🙂 Studentům germanistiky (v případě literatury pro děti a mládež úplně všem); 🙂 zájemcům o divadelní a jiné projekty, 🙂 fanouškům Labyrintu věd(ění) na Pedagogické fakultě UK 🙂 těm, kteří hledají informace o TS Vodolenka a možná i o dění v Odoleně Vodě.

Für WEN sind diese Webseiten bestimmt?

🙂 Für GermanistikstudentInnen (im Falle der Kinder- und Jugendliteratur für alle). 🙂 Für die Projektfans (vor allem für die Fans mehrsprachiger Theaterperformanzen, für diejenigen, die selbst gerne schreiben). 🙂 Für die Fans der Teenageruniversität an der PädF KU (man redet über Labyrinth und sein/e Wissen/schaften). 🙂 Für die Fans der Kindertanzgruppe Vodolenka. 🙂 Für alle aus Odolena Voda.

CO zde najdete?

🙂 Materiály k univerzitním kurzům (převážně v jazyce německém). Studie a články o literatuře pro děti a mládež (v němčině i češtině) 🙂 Studie a články o didaktice literatury a vícejazyčném divadle (v němčině i češtině). 🙂 Informace o projektech (momentálně především o divadlením projektu s Univerzitou Hamburk). 🙂 Linky za novinky z Labyrintu věd(ění) včetně fb 🙂 Rozpisy tréninků TS Vodolenky  🙂 🙂 🙂 A možná i nějaké postřehy o světě kolem. Časem…

WAS alles ist hier zu finden?

🙂 Materialien zu den einzelnen Kursen (meistens auf Deutsch). 🙂 Studien und Artikel über die Kinder- und Jugendliteratur (auf Deutsch sowie auf Tschechisch). Studien und Artikel über die Literaturdidaktik und mehrsprachiges Theater. (Auf Deutsch sowie auf Tschechisch) 🙂 Informationen über die Projekte (momentan vor allem über das Projekt mit der Universität Hamburg “Kafka an den Ufern von Moldau und Elbe”). 🙂 Links zum Labyrinth. 🙂 Trainingspläne der Tanzgruppe Vodolenka.(nur auf Tschechisch)  🙂 Etwas über Odolena Voda (nur auf Tschechisch). 🙂 Und einmal vielleicht noch etwas mehr…

KDO je pro Vás píše?

WER ist die Webautorin

Tamara Bučková (TamBu)