Kontakt

  • Vedoucí TPO Praha: 221 900 265, 724 876 211
  • Správa budov Praha: 221 900 352, 725 243 151
  • Údržba: 221 900 301
  • Úklid: 221 900 300
  • Podatelna: 221 900 264
  • Vrátnice Magdaleny Rettigové 4: 221 900 275
  • Vrátnice Myslíkova 7: 221 900 536