Bře 142017
 

Dne 10. března 2017 proběhla v prostorách Karolina slavnostní promoce absolventů doktorského studia. Blahopřejeme pěti absolventům našeho ústavu Sandře Kotlebové, Veronice Laufkové, Editě Poórové, Zuzaně Svobodové a Vítovi Šťastnému k úspěšnému zakončení studia a jejich školitelům děkujeme za trpělivost a podporu!

Promoce absolventů doktorského studia 2016