Srp 062018
 

Obhajoby diplomových prací vedených pod Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání v podzimním termínu akademického roku 2017/2018 se konají dne 10. 9. 2018 (M204):

  • 10:00 Bc. Tomáš Bederka:
    Postoje ke společnosti a škole u žáků ve středním odborném vzdělávání
  • 11:00 Bc. Radka Smith Slámová:
    Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělávání. Případové studie.
  • 12:00 Bc. Dominik Raška:
    Formativní hodnocení – vícečetná případové studie o implementaci formativního hodnocení do edukační reality