Zář 162018
 

Pracovníci ÚVRV se již tradičně v hojném počtu účastní konferencí České asociace pedagogického výzkumu. Letošní ročník  pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. V plénu vystoupila profesorka Eliška Walterová s příspěvkem Transdisciplinarita v mezinárodní a srovnávací pedagogice, příspěvky v tematických sekcích prezentovalo celkem 12 pracovníků či doktorandů ÚVRV.
Už nyní se těšíme na příští ročník konference, jehož organizace se ujme Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci.

Česká asociace pedagogického výzkumu udělila Mgr. Jaroslavě Simonové, Ph.D., Mgr. Evě Potužníkové a Doc. RNDr. Janě Strakové, Ph.D. cenu za pozoruhodně zaměřenou publikaci v kategorii článek.

Fotografie převzaty z Facebookových stránek Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.