Zář 182018
 

ÚVRV otevírá nový předmět Metodologie výzkumu ve vzdělávání  (OPNZ0Z148C) pro studenty učitelství v NMgr., kde pracovníci ÚVRV představí  výzkumy užitečné pro práci učitelů a jejich metodologii, a navíc za to mohou studenti získat 4 kredity!

Zodpovíme například následující otázky: One does not simply argue without evidence

  • K čemu je pedagogický výzkum či výzkum vzdělávání?
  • A lze srovnávat důležitost výzkumů v práci lékaře a učitele?
  • Existují pedagogické fake news?
  • Je zadávání domácích úkolů žákům efektivní výukovou strategií?
  • A co ovlivňuje učení žáků a nač má cenu se zaměřit?
  • Jak se měří klima školní třídy či celé školy a dokáží dotazníky odhalit vztahové problémy ve škole či třídě?
  • Jaké úlohy v maturitách a přijímačkách na SŠ dělají žákům problémy?
  • A jak sestavit dobrý test?

Pokud se chcete dozvědět odpovědi na tyto a mnohé další otázky (viz sylabus kurzu), neváhejte se přihlásit již nyní!

Zdroj použitého obrázku zde.