Mgr. Monika Kadrnožková

monika bouksova

Email: monika.bouskova@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 526
Konzultace:

Ph.D. studium

Název disertační práce

 • Kvalita učitele v kontextu diferencovaného školského systému

Školitel

 • PhDr. David Greger, Ph.D.
Vzdělání
 • Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
  • Výtvarná výchova + Školní pedagogika – Mgr.
  • Výtvarná výchova + Pedagogika – Bc.
 • Malostranské gymnázium – maturita
Publikace
 • BOUŠKOVÁ, Monika. Quality of teacher in the context of differentiated education system in the Czech Republic. Poster prezentovaný na mezinárodní konferenci ECER 2014, Porto, 2014.
 • BOUŠKOVÁ, Monika. Kvalita učitele v kontextu jeho alokace do diferencovaných tříd základních škol. In: OPÁLKOVÁ, Marie; HOMOKY, Veronika; & NEŠNĚROVÁ, Petra. eds. Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace. Recenzovaný sborník z X. ročníku doktorské konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.
 • BOUŠKOVÁ, Monika. Kritéria rozhodování ředitelů pro přidělování učitelů do diferencovaných tříd na základních školách. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech student doktorských studijních programů X. Recenzovaný sborník z X. ročníku doktorské konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013.
 • BOUŠKOVÁ, Monika. Kritéria rozhodování ředitelů pro přidělování učitelů do výběrových a nevýběrových tříd na základních školách. Poster prezentovaný na XXI. České asociace pedagogického výzkumu, Ústí nad Labem, 2013.
 • Boušková, M. (2012). Jak ředitelé přidělují učitele do jednotlivých tříd? In XX. Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu kvalita ve vzdělávání. Sborník anotace. Praha: PedF UK v Praze.
 • Boušková, M. (2013). Kritéria rozhodování ředitelů pro přidělování učitelů do výběrových a nevýběrových tříd na základních školách. In XXI. Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Sborník anotace. Ústí nad Labem: UJEP.

Elektronické články