Prodejna literatury je přestěhována do staronových prostor bývalého dětského koutku.

Místnost 001 v přízemí fakulty.

Otevírací doba nové prodejny:

Pondělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin.
V pátek od 9 do 16 hodin.

Prodejna literatury je do 31. 8. uzavřena.

 

 

 

Vydavatelství poskytuje publikační prostředky především učitelům a výzkumným pracovníkům z řad příslušníků akademické obce PedF. Vydává publikace schválené ediční komisí, o udržení vysoké odborné úrovně pečuje vědecká rada Vydavatelství, která vybraným titulům uděluje doporučení

Vydavatelství také poskytuje autorům servis potřebný pro publikování habilitačních prací a připravuje k vydání deset titulů periodik, z nichž většina je zařazena Radou pro výzkum a vývoj do kategorie „Recenzovaný časopis“

Spravuje prodejnu literatury v budově PedF, kde je možné zakoupit všechny vlastní dostupné tituly i odbornou produkci ostatních nakladatelů.

////////////////////////

The Publisher allocates publishing funding, particularly to teachers and researchers of the Faculty of Education, Charles University, academic community. Publications approved by the Editorial Board are published; maintaining high professional standard is ensured by the Scientific Council which grants recommendations to selected titles.  

The Publisher also provides authors with all service necessary to publish habilitation dissertations, moreover, ten periodicals are prepared to be published, most of which have been 

classified in the “reviewed” category by the Research and Development Council.

The Publisher administers a book shop in the Faculty of Education building where all its own available publications can be purchased as well as specialist literature by other publishing houses.

Další aktualizace se připravuje k 15. 6. 2018