2015

 

   • Jančaříková, Kateřina: Ekolístky. ISBN 978-80-7290-798-4.
   • Kráčmarová, Drahoslava: Etnonyma Rom a Cikán v českém jazykovém prostředí. ISBN 978-80-7290-800-4
   • Vaňková, Petra: Možnosti využití pojmových map ve výuce. ISBN 978-80-7290-802-8
   • Hájková, Eva a kol.: Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. ISBN 978-80-7290-806-6.
   • Pavlasová, Lenka et al.: Přírodovědné exkurze ve školní praxi. ISBN 978-80-7290-807-3.
   • Bartušek, Aleš, Lepič, Martin: Kvantitativní vývoj vysokého školství v ČR a jeho projekce do roku 2030. CD. ISBN 978-80-7290-810-3.
   • Koucký, Jan, Bartušek, Aleš: Mezinárodní zkušenosti, inspirace a trendy ve financování vysokého školství. CD. ISBN 978-80-7290-811-0.
   • Ryška, Radim, Zelenka, Martin: Absolventi UK. UK očima bývalých studentů a postavení absolventů na trhu práce. CD. ISBN 978-80-7290-812-7.
   • Lepič, Martin, Koucký, Jan: Developing and improving the current Occupational Skills Profiles concept by PIAAC data. CD. ISBN 978-80-7290-814-1.
   • Lepič, Martin, Koucký, Jan: Analýzy absorpční kapacity solečnosti pro VŠ absolventy různého stupně a různých oborů vzdělání. CD. ISBN 978-80-7290-815-8.
   • Pelcová, Naděžda, Hogenová, Anna: Moc ve výchově, umění a sportu. (Sborník.) ISBN 978-80-7290-824-0.
   • Harminc, Matúš: Elementární teorie čísel. ISBN 978-80-7290-827-1.
   • Jeřábek, Tomáš: Rozšířená realita ve vzdlávání. ISBN 978-80-7290-829-5.
   • Charvát, Petr: Archeologie na Blízkém Východě.První dvě staletí. ISBN 978-80-7290-830-1.
   • Šmejkalová, Martina, Kořčalová, Marta, Vybíral, Petr (eds.): Žena, růže, píseň, řeč (Sborník). ISBN 978-80-7290-831-8.
   • Konečný, Jakub: Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele + CD. ISBN 978-80-7290-835-6.