2000

  • Vodáková, J.; Michálková, L.; Honzíková, J.: Praktické činnosti II. Praha, UK v Praze – PedF, 2000, 62 s. ISBN 80-7290-003-X
  • Novotná, J.: Analýza řešení slovních úloh. Kapitoly z didaktiky matematiky. Praha, UK v Praze – PedF , 2000,  126 s. ISBN 80-7290-011-0
  • Hejný, M.; Stehlíková,N.: Elementární matematika (rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie), Praha, UK v Praze – PedF, 2000, 79 s. 80-7290-014-5