2002

  • Pecháček, S.: Česká sborová tvorba, Praha. UK v Praze – PedF , 2002 ISBN 80-7290-099-4
  • Kubínová, M.: Projekty ve vyučování matematice – cesta k tvořivosti a samostatnosti. Kapitoly z didaktiky matematiky. Praha, UK v Praze- PedF , 2002, 256 s. ISBN 80-7290-088-9
  • Hadj- Moussová, Z. : Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha,UK v Praze – PedF   2002, 207 s. ISBN 80-7290-101-X