2003

  • Ziegler, V.: Základy mineralogie a petrografie pro studenty pedagogické fakulty. Praha, UK v Praze –PedF, 2003, 79 s. ISBN 80-7290-111-7
  • Skýbová, J. : Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Praha. UK v Praze – PedF, 2003, 110 s. ISBN 80-7290-151-6
  • Přívratský, Vl.: Tvar a prostředí v lidské evoluci. Praha, UK v Praze – PedF , 2003 ISBN 80-7290-135-4
  • Pecháček, S.: Základy taktování. Praha, UK v Praze – PedF, 2003. ISBN 80-7290-137-0
  • Hanel,L.; Lišková, E.: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých, Praha, UK v Praze- PedF, 2003 , 74 s. ISBN 80-7290-131-1
  • Fenclová, M. :  Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém, Praha,  UK v Praze – PedF, 2003 ISBN 80-7290-126-5