2004

 • Šifner, Fr.: Stručný přehled systému prvoků a bezobratlých živočichů. Praha. UK v Praze – PedF , 2004. 67 s. ISBN  80-7290-168-0
 • Ziegler, V.: Naše příroda ve čtvrtohorách. Praha. UK v Praze – PedF  2004, 44 s. ISBN 80-7290-195-8
 • Váňová, H. : Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha, UK v Praze – PedF, 2004, 79 s. ISBN 80-7290- 155-9
 • Uhlířová, J.: Problémy československé školské reformy v meziválečném období, Praha, UK v Praze – PedF, 2004 , 1. svazek 160 s., 2. svazek ( Přílohy) 256 s. ISBN 80-7290-196-6
 • Tichá, M.: K aktuálním ekonomickým problémům. Praha. UK v Praze – PedF, 2004, 95 s. ISBN  80-7290 -211-3
 • Nedělka, M.: Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha, UK v Praze – PedF. 2004,  111 s., ISBN 80-7290-152-4
 • Klosová, M.: Vestibulum. Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. I. díl. Praha, UK v Praze – PedF, 2004 169 s. ISBN 80-7290-170-2
 • Klosová, M. : Addenda vestibuli. II. díl.  Praha, UK v Praze – PedF.2004, 78 s. ISBN 80-7290-184-2
 • Hadj-Moussová, Z.: Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha, UK v Praze- PedF, 2004, 249 s. ISBN 80-7290-146-X
 • Dvořáková, H.; Michalová, Z.: Využití psychomotoriky ve škole, Praha, UK v Praze- PedF, 2004, 78 s. ISBN 80-7290-157-5
 • Duzbaba, O.: Vybrané kapitoly z hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy.Praha, UK v Praze – PedF, 2004, 56 s. ISBN  80-7290-165-6
 • Blažková, M.: Dějiny etických teorií I ( od antiky po konec 18. století). Praha, UK v Praze – PedF , 2004, 176 s.  ISBN 80-7290-164- 8