2005

 • Vodáková, J.: Praktické činnosti III. Využití odpadových a zbytkových materiálů. Praha,UK v Praze – PedF 2005, 62 s. ISBN 80-7290-232-6
 • Stehlíková, N.; Hejný, M.; Jirotková, D.: Úvod do studia analytické geometrie. Praha. UK v Praze, 2005, 146 s. ISBN 80-7290-188-5
 • Slavík, J. a kol.: Multidisciplinární komunikace – problém a princip všeob. vzdělávání, Praha, UK v Praze – PedF, 2005,517 s. ISBN 80-7290-199-0
 • Pražská skupina školní etnografie:  Čeští žáci po deseti letech. Praha, UK v Praze – PedF, 2005, 241 s. ISBN 80-7290-200-8
 • Machová, S. ; Šámalová, M.( red.) : Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace  ve vyšších třídách gymnázií a na  SOŠ. Praha, UK v Praze – PedF 2005, 199 s. ISBN 80-7290-230-X
 • Hogenová, A.; Moskalová, J.(ed.): Pragma jako  tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu. Sborník mezinárodní konference 2004. Praha, UK v Praze- PedF 2005, 258 s. ISBN 80-7290-204-0
 • Hazuková, H. ; Šamšula, P.: Didaktikä výtvarné výchovy I. Praha, UK v Praze – PedF 2005 129 s. ISBN 80-7290-237-7
 • Hadj-Moussová, Z. : Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha, UK V Praze – PedF 2005, 207 s. ISBN 80-7290-215-6
 • Fedrová, S. ; Hejk, J.; Jedličková, A.( ed.): Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole…Studentská literárněvědná konference. Praha, UK v Praze – PedF 2005, 232 s. ISBN 80-7290-212-1
 • Dostál, P.: Evoluce a systém stélkatých organizmů a cévnatých výtrusných rostlin. Praha, UK v Praze- PedF  2005, 109 s. ISBN 80-7290-201-6
 • Dorotíková, S.: Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha, UK v Praze -. PedF 2005, 101 s. ISBN 80-7290-238-5