2006

  • Roeselová, V.: Prostorová tvorba ve výtvarné výchově pro základní školu 1. Praha, UK v Praze – PedF 2006, 63 s.  ISBN 80-7290-254-7
  • Novotná, J.; Trch, M.: Algebra a teoretická aritmetika. Sbírka příkladů. 1. část.-  Lineární algebra. 3. vydání Praha, UK v Praze – PedF 2006, 166 s. ISBN 80-7290-252-0
  • Hanel, L.: Přehled nižších obratlovců České republiky. Praha, UK v Praze – PedF 2006,85 s. ISBN 80-7290-2356-0
  • Hadj-Moussová, Z.: Pedagogická psychologie pro vychovatele. Texty pro distanční studium.Praha. UK v Praze – PedF 2006. 77 s. ISBN 80-7290-243-1