2007

 • Ziegler, V.: Základy geologických věd. Praha, UK v Praze – PedF 2007, 106 s. ISBN  978-80-7290-306-1
 • Vodáková, J.; Dytrtová, R.; Cettlová, M.; Beránek, V.: Speciální pracovní výchova a ergo-terapie. Pro studenty pedagogických fakult. Praha, UK v Praze – PedF , 2007, 94 s. ISBN 978-80-7290-322-1
 • Vašutová, J. : Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přepracované vydání. Praha , UK v Praze – PedF, 2007, 77 s. ISBN 978-80-7290-325-2
 • Tomková, A.: Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Distanční text. Praha, UK v Praze – PedF  2007, 98 s. ISBN 978-80-7290-315-3
 • Stejskalová, A.: Prsten paměti – Pět procházek Prahou II. Praha, UK v Praze – PedF, 2007,  91 s. ISBN 978-80-7290-290-3
 • Stehlíková, N.(ed.): Náměty na podnětné vyučování v matematice. Praha, UK v Praze – PedF 2007, 320 s. + DVD ISBN 978-81-7290-342-9
 • Slavíková, V.: Tvořím, tvoříš, tvoříme. Praha, UK v Praze –PedF, 2007 , 221 s.  ISBN 978-80-7290-341-2
 • Skýbová , J.: Základy přírodních věd. Botanika pro učitelství 1. stupně. Praha, UK v Praze-PedF 2007, 76 s. ISBN 978-80-7290-320-7
 • Skýbová, J.: Vybrané kapitoly ze systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Praha, UK v Praze – PedF 2007, 111 s. ISBN 978-80-7290-321-4
 • Skýbová, J.: Vybrané kapitoly z didaktiky přírodovědné části prvouky a přírodovědy pro učitelství prvního stupně. Praha, UK v Praze – PedF  2007 ISBN 978-80-7290-321-4
 • Skarlantová , J.: Oděv jako znak. Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha, UK v Praze – PedF, 2007, 224 s. ISBN 978-80-7290-330-6
 • Pavelková, J.: Problematika lidí v nouzi. Praha, UK v Praze – PedF 2007, 124 s. ISBN 978-80-7290-338-2
 • Pavelková, J.: Oborová didaktika biologie. Vybraná témata pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. Praha, UK v Praze –PedF 2007, 130 s. ISBN 978-80-7290-335-1
 • Machová, S, ; Šámalová,M.: Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Druhé, rozšířené a modifikované vydání. Praha, UK v Praze – PedF 2007, 208 s. ISBN 978-80-7290-316-0
 • Landischová, E.: Teorie a praxe arteterapie taneční a výtvarné formy. Praha, UK v Praze – PedF, 2007, 124 s. ISBN 978-80-7290-297-2
 • Hogenová, A. Pelcová, N.( ed.) : Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané na UK PedF v Praze dne 3.5. 2007. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 245s. ISBN 978-80-7290-285-9
 • Jančařík, A.;Hošpesová, A.; Dvořák, P.: Využití programu MS EXSCEL v práci učitele matematiky. Praha, UK v Praze – PedF, 2007, 59 s. ISBN 978-80-7290-300-9
 • Hurníková, K.: Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha, UK v Praze – PedF, 2007, 93 s. ISBN 978-80-7290-333-7
 • Dvořáková, H.: Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha, UK v Praze – PedF 2007, 123 s. ISBN 978-80-7290-298-9