2008

 • Strnadová, I.: Rodiny osob s mentálním postižením. Současné směry ve výzkumu a možnosti speciálněpedagogické intervence. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 122 s. ISBN 978-80-7290-388-7
 • Stehlíková, N.; Jirotková, D.(ed.): Dva dny s didaktikou matematiky 2008. Sborník příspěvků. Praha ,UK v Praze – PedF 2008, 170 s. + CD ISBN 978-80-7290-36-86-3, CD ISBN 978-80-7290-380-1
 • Stehlíková, N.(ed.): Náměty na podnětné vyučování v matematice. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 320 s. ISBN 978-80-7290-342-9     + CD
 • Spilková, V.; Vašutová, J. a kol.: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výzkumný záměr. Úvodní teoreticko-metodologická studie. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 330 s. ISBN 978-80-7290-384-9
 • Skýbová, J.: Environmentální výchovné projekty pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 44s. ISBN 978-7290-376-4
 • Přívratský, V.;Teodoridis, V.(ed.) : Rukověť environmentálního vzdělávání. Praha, UK v Praze – PedF  2008, 288 s. ISBN 978-80-7290-2841-2
 • Pípalová, R.: Thematic organization of paragraphs and higher text units. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 357 s. ISBN 978-80-7290-346-7
 • Hájková, V.: Podpora sociálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním. Praha. UK v Praze – PedF, 2008, 137 s. ISBN 978-80-7290-344-3
 • Parkan F. a kol.: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 168 s. ISBN 978-80-7290-287-3  + CD
 • Mazáčová, N.: Vybrané pedagogické inovace v současné škole. Studijní text pro distanční studium. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 64 s. ISBN 978-80-7290-373-3
 • Kroupová, A.( ed.): Tolerance a mediální gramotnost v multikulturním prostředí. Sylaby a anotace vybraných příspěvků. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 100s ISBN 978-80-7290-359-7
 • Kohnová, J.(ed.): XX. Letní škola historie. Výuka dějepisu a současná proměna světa. Sborník přednášek. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 140 s. ISBN 978-80-7290-355-9
 • Kasper, T.: Německé venkovské výchovné ústavy – analýza reformně pedagogického konceptu a příklad Svobodné školní obce v Litoměřicích v meziválečné ČSR. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 272 s. ISBN 978-80-7290-351-1
 • JČMF: Dva dny s didaktikou matematiky. Praha, UK v Praze,  PedF,  2008. ISBN 978-80-7290-421-1.
 • JČMF: Dva dny s didaktikou matematiky. Praha, UK v Praze,  PedF,    2008. ISBN 978-80-7290-420-4.
 • Jiroušková, J.: Videotechnika a počítač pro výuku i volný čas. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 41 s. ISBN 978-80-7290-365
 • Jelínková, M.: Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 188 s. ISBN 978-80-7290-383-2
 • Hájková, V.: Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 137 s. ISBN 978-80-7290-344-3
 • Hájková, J.; Libra, M.: Kapitoly z gymnastiky na 1.stupni ZŠ pro denní a distanční studium. Praha, UK v Praze – PedF, 2008, 58 s. ISBN 978-80-7290-343-6
 • Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle (z hlediska vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni základních škol). Praha, UK v Praze – PedF 2008, 136 s. ISBN 978-80-7290-364-1
 • Hogenová, A.: Jak pečujeme o svou duši?  Praha, UK v Praze – PedF , 2008,  257 s. ISBN 978-80-7290-349-8
 • Hanel, L.: Stručný přehled strunatců (Chordata) světa. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 124 s.  ISBN 978-80-7290-381-8
 • Grmelová, A.; Dušková, L.; Farrell , M.; Pípalová, R. (ed.) : Plurality and Diversity in English Studies. Praha, UK v Praze – PedF  2008, 216 s. ISBN 978-80-7290-347-4
 • Forsyth, V.L.: Lecture in  English Literature to 1750. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 108 s. ISBN 978-80-7290-356-6
 • Foltýn, D. a kol.: Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 303 s. ISBN 978-80-7290-352-8
 • Dostál, P.: Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 130 s. ISBN 978-80-7290-358-0
 • Bělohlávková,  P.; Pecháček, S.( ed.): Kontexty hudební pedagogiky I. Sborník příspěvků z konference dne 6.-7.dubna 2006 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Praha, UK v Praze – PedF, 2008, 228 s. ISBN 978-80-7290-354-2
 • Broukalová, J.:Ludwig Winder als Dichter der menschlichen Seele und der Wirklichkeit. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 249 s. ISBN 978-80-7290-357-3
 • Bendl, S.; Kucharská, A. (ed.) a kol.: Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha, UK v Praze – PedF 2008, 238 s. ISBN 978-80-7290-366-5