2009

 • Řezníček, Jan; Roček, Zbyněk: Srovnávací anatomie obratlovců. Praha, UK v Praze,  PedF,  91 s. 2009. ISBN 978-80-7290-410-5.
 • Řezníček, J.; Roček, Z.: Srovnávací anatomie obratlovců. Druhé, upravené vydání. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 91 s. ISBN 978-80-7290-410-5
 • Ziegler, Václav: O duši české krajiny aneb Naše vlast. Praha, UK v Praze,  PedF,  82 s. 2009. ISBN 978-80-7290-419-8.
 • Zhouf, Jaroslav: Ani jeden matematický talent nazmar 2009. Praha, UK v Praze,  PedF,  182 s. 2009. ISBN 978-80-7290-417-4.
 • Višegrádské semináře Praha 2008 – Sborník příspěvků z visegrádských hudebních seminářů v Praze. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 100s. ISBN 978-80-7290-382-5 — zdarma
 • Strnadová, Iva: Od marginalizace k důstojnému životu Dospělé a stárnoucí ženy s mentálním postižením. Praha, UK v Praze,  PedF,  190 s. 2009. ISBN 978-80-7290-413-6.
 • Stará, Jana: Plánování výuky. Praha, UK v Praze,  PedF,  32 s. 2009. ISBN 978-80-7290-418-1.
 • Skýbová, Jana: Enviromentální výchovné projekty a ekologické hry ve školní a mimoškolní praxi pro učitelství biologie a environmentálního vzdělávání. Praha, UK v Praze,  PedF,  44 s. 2009. ISBN 978-80-7290-411-2.
 • Skotáková, H.; Klusák, M. (ed.) : Psychology. Text for International Students. Praha, UK v Praze  PedF 2009, 132 s. ISBN 978-80-7290-389-4
 • Skarlantová, J.: Užitá tvorba I. Estetická východiska užité tvorby. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 70 s. ISBN 978-80-7290-402-0
 • Ryška, Radim: Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání. Praha, UK v Praze,  PedF,  115 s. 2009. ISBN 978-80-7290-423-5.
 • Přívratský, Vladimír; Teodoridis, Vasilis; Vančata, Václav: Základní kulturní a sociální mechanismy významné pro úspěšnou integraci žáků a studentů se specifickými potřebami: soubor vybraných textů. Praha, UK v Praze,  PedF,  202 s. 2009. ISBN 978-80-7290-426-6.
 • Přívratský, Vladimír; Teodoridis, Vasilis; Vančata, Václav: Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami: soubor vybraných textů. Praha, UK v Praze,  PedF,  167 s. 2009. ISBN 978-80-7290-425-9.
 • Pelcová, N. a kol.: Multikulturalismus a multikulturní výchova. Praha, UK V Praze – PedF 2009, 226 s. ISBN 978-80-7290-392-4
 • Pelcová, N.; Hogenová, A.: Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha, UK v Praze – PedF  2009-10-19 ISBN 978-80-7290-387-0
 • Pecháček, S.: Vokální intonace a sluchová analýza. IV. Díl – Doprovody hudeb. ukázek. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 164 s. ISBN 978-80-7290-390-0
 • Pavlasová, Lenka: Mikrobiologie pro učitele přírodopisu a biologie. Praha, UK v Praze,  PedF,  83 s. 2009. ISBN 978-80-7290-406-8.
 • Koucký, Jan: Kdo na vysokou školu? Vývoj nerovnosti v Evropě a ČR. Praha, UK v Praze,  PedF,    2009. ISBN 978-80-7290-424-2.
 • Komzáková, Martina; Slavík, Jan: Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii Výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha, UK v Praze,  PedF,  318 s. 2009. ISBN 978-80-7290-415-0.
 • Kohnová, Jana: Multikulturalita v dějinách i v dějepise. Sborník XXII. letní školy historie. Praha, UK v Praze,  PedF,  138 s. 2009. ISBN 978-80-7290-412-9.
 • Kodejška, Miloš: Teorie a praxe hudební výchovy. Praha, UK v Praze,  PedF,    2009. ISBN 978-80-7290-422-8.
 • Hájková, Eva: Český jazyk a kultura mluveného projevu. Praha, UK v Praze,  PedF,  48 s. 2009. ISBN 978-80-7290-407-5.
 • Hogenová, A.: Starost o duši. Praha, UK v Praze –PedF  2009, 224 s. ISBN 978-80-7290-393-1
 • Hogenová, A.: Jak pečujeme o svou duši – 2. vydání. Praha, UK  v Praze – PedF 2009,258 s. ISBN 978-80-7290-395-5
 • Helus, Z.: Osobnost a její vývoj. Druhé, přepracované vydání. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 101 s. ISBN 978-80-7290-396-2
 • Glosiková, V.: Exil Mexiko v epických a lyrických dílech německy píšících autorů. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 256 s. ISBN 978-80-7290-367-2
 • Fialová, Irena: Genderové aspekty využívání ICT ve výuce  Didaktické materiály k použití v edukaci. Praha, UK v Praze,  PedF,  34 s. 2009. ISBN 978-80-7290-414-3.
 • Dvořáček, J.: Kompendium  pedagogiky. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 176 s. ISBN 978-80-7290-405-1
 • Bělohlávková, P.; Pecháček, S. (ed.): Kontexty hudební pedagogiky III Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. září 2008 v Praze. Praha, UK v Praze – PedF 2009, 224 s. ISBN 978-80-7290-323-8
 • Benešová, Jitka: Projektové vyučování v chemii. Praha, UK v Praze,  PedF,  66 s. 2009. ISBN 978-80-7290-416-7.