2011

 • Zhouf, Jaroslav: Planimetrie. Praha, UK v Praze,  PedF,  148 s. 2011. ISBN 978-80-7290-510-2.
 • Zhouf, Jaroslav: MAKOS 2010 Sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty. Praha, UK v Praze,  PedF,  68 s. 2011. ISBN 978-80-7290-508-9.
 • Zhouf, Jaroslav: Ani jeden matematický talent nazmar 2011. Praha, UK v Praze,  PedF,  158 s. 2011. ISBN 978-80-7290-507-2.
 • Vašutová, Jaroslava a kol.: Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na UK PedF v Praze Teoreticko-metodologický úvod do studia. Praha, UK v Praze,  PedF,  156 s. 2011. ISBN 978-80-7290-503-4.
 • Susčík, Marek; Habrnal, Milan; Susčíková, Renata: Hudební programy přístupné osobám se zrakovým postižením. Praha, UK v Praze,  PedF,  162 s. 2011. ISBN 978-80-7290-511-9.
 • Stehlíková, Naďa: Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha, UK v Praze,  PedF,  CD s. 2011. ISBN 978-80-7290-485-3.
 • Stehlíková, Naďa: Dva dny s didaktikou matematiky. Praha, UK v Praze,  PedF,  178 s. 2011. ISBN 978-80-7290-483-9.
 • Spilková, Vladimíra; Tomková, Anna: Kvalita učitele a profesní standard. Výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha, UK v Praze,  PedF,  258 s. 2011. ISBN 978-80-7290-496-9.
 • Slavík, Jan; Wawrosz, Petr: Umění zážitku, zážitek umění.  Teorie a praxe artefiletiky 2. díl. Praha, UK v Praze,  PedF,  304 s. 2011. ISBN 978-80-7290-499-X.
 • Slavík, Jan: Umění zážitku, zážitek umění Teorie a praxe artefiletiky 1. díl. Praha, UK v Praze,  PedF,  282 s. 2011. ISBN 978-80-7290-498-1.
 • Pišlová, Simona: Pojďme se učit. Praha, UK v Praze,  PedF,  112 s. 2011. ISBN 978-80-7290-512-6.
 • Pelcová, Naděžda; Hogenová, Anna: Česká vzdělanost v Evropě I. Praha, UK v Praze,  PedF,  334 s. 2011. ISBN 978-80-7290-515-7.
 • Pelcová, Naděžda: Symbol ve výchově, umění  a sportu. Praha, UK v Praze,  PedF,  292 s. 2011. ISBN 978-80-7290-428-0.
 • Opravilová, Eva; Uhlířová, Jana: Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha, UK v Praze,  PedF,  176 s. 2011. ISBN 978-80-7290-482-2.
 • Nedělka, Michal: Klavír jako nástroj tvořivého rozvoje osobnsoti. Praha, UK v Praze,  PedF,  190 s. 2011. ISBN 978-80-7290-427-3.
 • Květoňová, L.; Šumníková, P.: Speciálněpedagogická podpora osob se zrakovým postižením se zvláštním zřetelem na rozvoj čichového vnímání. Praha, UK v Praze,  PedF,  136 s. 2011. ISBN 978-80-7290-484-6.
 • Kohnová, Jana: Rozmanité podoby vzniku státnosti. Praha, UK v Praze,  PedF,  102 s. 2011. ISBN 978-80-7290-506-5.
 • Justová, Karolina: Tůma Přeloučský. Muž, který jiné převyšoval. Praha, UK v Praze,  PedF,  218 s. 2011. ISBN 978-80-7290-505-8.
 • Jiroušková, Ivana: Videopořady snadno a rychle. Praha, UK v Praze,  PedF,    2011. ISBN 978-80-7290-516-4.
 • Hronzová, Marie: Vyrovnávací a kondiční cvičení Učební text a zásobník cviků. Praha, UK v Praze,  PedF,  120 s. 2011. ISBN 978-80-7290-500-3.
 • Holanová, Radka: Intertextualita v reklamě. Praha, UK v Praze,  PedF,    2011. ISBN 978-80-7290-513-3.
 • Dlouhý, Martin: Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u adolescentů se sluchovým postižním prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha, UK v Praze,  PedF,    2011. ISBN 978-80-7290-514-0.
 • Chejnová, Pavla: Didaktické  transformace pragmalingvistických témat. Praha, UK v Praze,  PedF,  142 s. 2011. ISBN 978-80-7290-497-6.
 • Bříza, Kamil; Lhotková, Irena; Marková, Jana: Příručka tutora. Praha, UK v Praze,  PedF,  98 s. 2011. ISBN 978-80-7290-501-0.
 • Spilková, Vladimíra; Tomková, Anna: Kvalita učitele a profesní standard. Výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha, UK v Praze,  PedF,  258 s. 2011. ISBN 978-80-7290-496-9.
 • Chejnová, Pavla: Didaktické  transformace pragmalingvistických témat. Praha, UK v Praze,  PedF,  142 s. 2011. ISBN 978-80-7290-497-6.
 • Slavík, Jan: Umění zážitku, zážitek umění Teorie a praxe artefiletiky 1. díl. Praha, UK v Praze,  PedF,  282 s. 2011. ISBN 978-80-7290-498-1.
 • Slavík, Jan; Wawrosz, Petr: Umění zážitku, zážitek umění.  Teorie a praxe artefiletiky 2. díl. Praha, UK v Praze,  PedF,  304 s. 2011. ISBN 978-80-7290-499-X.
 • Hronzová, Marie: Vyrovnávací a kondiční cvičení Učební text a zásobník cviků. Praha, UK v Praze,  PedF,  120 s. 2011. ISBN 978-80-7290-500-3.
 • Bříza, Kamil; Lhotková, Irena; Marková, Jana: Příručka tutora. Praha, UK v Praze,  PedF,  98 s. 2011. ISBN 978-80-7290-501-0.
 • Vašutová, Jaroslava a kol.: Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na UK PedF v Praze Teoreticko-metodologický úvod do studia. Praha, UK v Praze,  PedF,  156 s. 2011. ISBN 978-80-7290-503-4.
 • Justová, Karolina: Tůma Přeloučský Muž, který jiné převyšoval. Praha, UK v Praze,  PedF,  218 s. 2011. ISBN 978-80-7290-505-8.
 • Kohnová, Jana: Rozmanité podoby vzniku státnosti. Praha, UK v Praze,  PedF,  102 s. 2011. ISBN 978-80-7290-506-5.
 • Zhouf, Jaroslav: Ani jeden matematický talent nazmar 2011. Praha, UK v Praze,  PedF,  158 s. 2011. ISBN 978-80-7290-507-2.
 • Zhouf, Jaroslav: MAKOS 2010 Sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty. Praha, UK v Praze,  PedF,  68 s. 2011. ISBN 978-80-7290-508-9.
 • Zhouf, Jaroslav: Planimetrie. Praha, UK v Praze,  PedF,  148 s. 2011. ISBN 978-80-7290-510-2.
 • Susčík, Marek; Habrnal, Milan; Susčíková, Renata: Hudební programy přístupné osobám se zrakovým postižením. Praha, UK v Praze,  PedF,  162 s. 2011. ISBN 978-80-7290-511-9.
 • Pišlová, Simona: Pojďme se učit. Praha, UK v Praze,  PedF,  112 s. 2011. ISBN 978-80-7290-512-6.
 • Holanová, Radka: Intertextualita v reklamě. Praha, UK v Praze,  PedF,    2011. ISBN 978-80-7290-513-3.
 • Dlouhý, Martin: Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u adolescentů se sluchovým postižním prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha, UK v Praze,  PedF,    2011. ISBN 978-80-7290-514-0.
 • Pelcová, Naděžda; Hogenová, Anna: Česká vzdělanost v Evropě I. Praha, UK v Praze,  PedF,  334 s. 2011. ISBN 978-80-7290-515-7.
 • Jiroušková, Ivana: Videopořady snadno a rychle. Praha, UK v Praze,  PedF,    2011. ISBN 978-80-7290-516-4.