2012

 • Hogenová, Anna: Jsme rozhovorem. Praha, UK v Praze,  PedF,  150 s. 2012. ISBN 978-80-7290-526-3.
 • Dvořáková, Kateřina: Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky se zaměřením na 1. stupeň ZŠ. Praha, UK v Praze,  PedF,  174 s. 2012. ISBN 978-80-7290-522-5.
 • Benešová, Eva; Douša, Eduard: Soupis skladeb a úprav J. Herdena. Praha, UK v Praze,  PedF,  48 s. 2012. ISBN 978-80-7290-520-1.
 • Bendl, Stanislav a kol.: Klinická škola: místo pro výkon a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha, UK v Praze,  PedF,  556 s. 2012. ISBN 978-80-7290-517-1.
 • Dvořák, Linhartová: Výtvarné vyjadřování plošné II. ISBN 978-80-7290-403-5.
 • Zhouf, J.: Ani jeden matematický talent nazmar. ISBN 978-80-7290-507-2.
 • Slaninka: Psychoterapia ako výchova k autenticite. Prirodzený svet ako terapeutický problém.. ISBN 978-80-7290-532-4.
 • Dvořáková: Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky. ISBN 978-80-7290-522-5.
 • Benešová, Douša: Soupis skladeb J. Herdena. ISBN 978-80-7290-520-1.
 • Píšová, Duschinská: Mentoring v učitelství.ISBN 978-80-7290-518-8.
 • Prouzová, Květoňová: Význam jinakosti. ISBN 978-80-7290-534-8.
 • Pavlasová: Laboratorní cvičení.ISBN 978-80-7290-536-2.
 • Rusek (ed.): Projektové vyučování v chemii. ISBN 978-80-7290-537-9.
 • Kol.: Teorie a praxe hudební výchovy. ISBN 978-80-7290-519-5.
 • Sborník SEMT 11. ISBN 978-80-7290-509-6.
 • Sborník ÚVRV Kvalita ve vzdělávání. ISBN 978-80-7290-581-2.
 • Hogenová, A.: Bloudění jako úděl. ISBN 978-80-7290-538-6.
 • Pelcová, N.; Hogenová, A.: Dialog ve výchově, umění a sportu. ISBN 978-80-7290-428-0.
 • Píšová, Duschinská: Mentoring v učitelství.ISBN 978-80-7290-589-8.
 • Sojka: Tvaroslovná a hláskoslovná variantnost. (příl.:  CD). ISBN 978-80-7290-539-3.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.: Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 2. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-564-5.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.: Pracovní sešit II k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 2. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-565-2.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.: Pracovní sešit III k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 2. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-566-9.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.: Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 3. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-568-3.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.: Pracovní sešit II k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 3. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-569-0.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.:  Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. roč. ISBN 978-80-7290-572-0
 • Kucharská, A.; Wildová, R.:  Pracovní sešit II k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-571-3.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.:  Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-574-4.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.:   Pracovní sešit II k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 5. roč. ZŠ. ISBN 978-80-7290-575-1.
 • Kucharská, A.; Wildová, R.: Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. roč. ZŠ v genetické metodě. ISBN 978-80-7290-562-1.
 • Kucharská, A.; Wildová, r.: Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. roč. ZŠ v analyticko-syntetické metodě. ISBN 978-80-7290-560-7.
 • Švermová; Nečasová: Bilingvní programy a jejich reflexe v přípravě učitelů cizích jazyků. ISBN 978-80-7290-540-9.
 • KCHDCH:. Projektové vyučování v chemii.Sborník ze studentské konference  ISBN 978-80-7290-591-1.
 • Tomková, A. a kol. Spolupráce dětí 1. A 2. Stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti. ISBN 978-80-7290-582-9.
 • Robová, J.: Integrace informačních a komunikačních technologií jako prostředek aktivního přístupu žáků. ISBN 978-80-7290-583-6.
 • Jirotková, D.: Cesty ke zkvalitnění výuky v geometrii. ISBN 978-80-7290-552-2.
 • Kohnová, J.; Trachtová, A.: Profesní rozvoj učitelů.ISBN 978-80-7290-547-8       
 • Bříza,K. a kol.: Příručká tutora. ISBN 978-80-7290-501-0.
 • Trunda, J.; Bříza, K.: Řízení školy ve znalostní společnosti. ISBN 978-80-7290-541-6.
 • Lhotková, I.; Raisová, T.; Šnýdrová, I.; Tureckiová, M.: Selfmanagement. ISBN 978-80-7290-544-7.
 • Trojan, V. a kol.: Pedagogický proces a jeho řízení. ISBN 80-7290-543-0.
 • Trojan, V. a kol.: Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení. Sborník projektu. ISBN 978-80-7290-546-1.
 • Marková, J.; Andrle, D.: LMS Moodle, příručka pro učitele do verze 2.2. ISBN 978-80-7290-542-3.
 • Pecháček, S.: Česká sborová tvorba II. Baroko  a klasicismus. ISBN 978-80-7290-539-3.
 • Wildová, R.: Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. ISBN 978-80-7290-580-5.
 • Wildová, R. a kol.: Česká gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. ISBN 978-80-7290-579-7.
 • Dlouhá, J.; Dlouhý, M.: Sociální podpora hospitalizovaného dítěte. ISBN 978-80-7290-613-0.
 • Kocurová, M. a kol.: Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. ISBN 978-80-7290-578-2.
 • Koucký, J.; Lepič, M.: Kvalifikační požadavky trhu práce. ISBN 978-80-7290-525-6.
 • Ryška, R.: Absolventi VŠ: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence. CD. ISBN 978-80-7290-527-0.
 • Koucký, J.; Bartušek, A.: Žebříčky, klasifikace a typologie vysokých škol. CD. ISBN 978-80-7290-528-7.
 • Kovařovic, J.: Koucký, J.: Vysoké školství ve Finsku. CD. ISBN 978-80-7290-529-4.
 • Occupational shills profiles. CD. 978-80-7290-530-0.
 • Kohnová, J.; Trachtová, A.: Profesní rozvoj učitelů. ISBN 978-80-7290-547-8.
 • Pelcová, N.; Hogenová, A.: Dialogve výchově, umění a sportu.ISBN 978-80-7290-557-7
 • Hirschová, M.: Syntaktické rozbory. ISBN 978-80-7290-585-0.
 • Chejnová, P.: Zdvořilostní stragetie.  ISBN 978-80-7290-550-8.
 • Holaová, R.: Intertextualita v reklamě. ISBN 978-80-7290-513-3.
 • Bystrzycká, A.: Korczak člověk. ISBN 978-80-7290-588-1.
 • ÚPRPŠ: Dědictví materiální i dědictví idejí.Sborník XXIV. letní školy historie. ISBN 978-80-7290-556-0.
 • Lojdová, J.: Instruktivní klavírní literatura I. Sborník z konference. ISBN 978-80-7290-523-2.
 • KOVF: Úloha osobností a institucí v rzvoji vzdělanosti v evropském kontextu.Sborník z mezinárodní konference. ISBN 978-80-7290-595-9.
 • Petříček, M.; Velíšek, M.: Pohledy (které tvoří obrazy). ISBN 978-80-7290-584-3.
 • Hogenová, A. K fenoménu stáří. ISBN 978-80-7290-593-5.
 • Boček, L.; Zhouf, J.: Planimetrie. ISBN 978-80-7290-594-2.
 • Vančata, V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie.  ISBN 978-80-7290-592-8.
 • Helus, Z.; Bravená, N.; Franclová, M.: Perspektivy učitelství.  ISBN 978-80-7290-596-6.
 • Růžičková, L.: Užití podnětných úloh ve výuce matematiky.ISBN 978-80-7290-614-7.
 • Gregor, V.: Jak studovat klavírní repertoár. ISBN 978-80-7290-599-7.
 • Hájek, J.: Antropomotorika.  ISBN 978-80-7290-598-0.
 • Hadj-Moussová, Z.: Pedagogická a sociální psychologie. ISBN 978-80-7290-587-4.
 • Šmejkalová, M. (ed.): Nové trendy v didaktice českého jazyka. ISBN 978-80-7290-603-1.
 • Vachudová, E.: Jak na to? Diagnostika hudebních schopností žáků v současné škole. ISBN 978-80-7290-586-7.
 • Vondrová, N. (ed): Dva dny s didaktikou matematiky – CD. ISBN 978-80-7290-604-8.
 • Gregor, V.: Klavírní koncerty. ISBN 978-80-7290-531-7.
 • Tocháček; Lapeš: Edukační robotika. ISBN 978-80-7290-577-5.
 • Fulková; Hajdušíková; Sehnalíková: Galerijní a muzejní edukace 1. 978-80-7290-535-5.
 • Hauser; Hogenová; Pelcová: Telos in the Education Art and Sport. ISBN 978-80-7290-621-5.
 • Pelcová; Hogenová: Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe lidského jednání. ISBN 978-80-7290-605-5.
 • Brousseau, G.: Úvod do teorie didaktických situací v matematice. Přel. Prof. Novotná a kol. ISBN 978-80-7290-600-0.
 • Beaussant, P.:  Král Slunce také vstává. Přel. R. Listíková. ISBN .78-80-7290-504-1.
 • Demografický vývoj a projekce výkonů VŠ. ISBN 978-80-7290-524-9.
 • Hogenová, A.: K věci samé. ISBN 978-80-7290-615-4.
 • Prague Journal of English Studies. ISBN 978-80-7290-555-3.
 • CD: Profesní rozvoj učitelů. Sborník příspěvků z konference. ISBN 978-80-7290-548-5
 • Dvořák, D.: Od osnov ke standardům. Proměny kurikulární teorie a praxe. ISBN 978-80-7290-601-7
 • Rusek, Köhlerová (eds.): Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. Sborník, ISBN 978-80-7290-606-2
 • Koucký, Bartušek, Zelenka: Srovnání veřejných VŠ a fakult v ČR 2012: Funkce, profily uplatnění absolventů – CD, ISBN 978-80-7290-607-9
 • Koucký, Bartušek: Mezinárodní hodnocení vysokoškolských institucí – CD. ISBN 978-80-7290-608-6
 • Ryška, Zelenka: Profese absolventů vysokých škol; co ovlivňuje jejich úspěch – CD. ISBN 978-80-7290-609-3
 • Ryška, Zelenka, Lepič, Koucký: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů UK – CD. ISBN 978-80-7290-610-9
 • Lepič, Koucký: Analýzy proměn trhu práce v ČR a EU – CD. ISBN 978-80-7290-611-6
 • Lepič, Koucký: Metodologie analýzy a projekce kvalifikačních ožadavků trhu práce a reprodukce pracovní síly – CD . ISBN 978-80-7290-612-3
 • Opravilová, Uhlířová: Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. ISBN 978-80-7290-623-9
 • Vlčková, J.; Mejvaldová: Prozodie oslovení, pochvaly a napomenutí v promluvách učitelů. ISBN 978-80-7290-626-0
  Pelcová, Hogenová: Česká vzdělanost v Evropě II. ISBN 978-80-7290-627-7