2013

 • Janovec, S.; Pastuchovič, E.: Averbální prostředky komunikace a jejich úloha v písemném textu – v ruském jazyce. ISBN 978-80-7290-622-2-
 • Opravilová, Uhlířová: Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. ISBN 978-80-7290-624-6-
 • Hájková a kol.: Čeština ve škole 21. stol. – I. ISBN 978-80-7290-616-1-
 • Hájková a kol.: Čeština ve škole 21. stol. – II. ISBN 978-80-7290-617-8-
 • Valentová, L. a kol.: Školní poradenství II, ISBN 978-80-7290-629-1-
 • Dorotíková, S.: Morálka a sociální soudržnost. ISBN 978-80-7290-631-4-
 • Kohnová, Holubová (eds.): Ideologie, ideje, předsudky. Sborník. XXV. letní škola historie. ISBN 978-80-7290-633-8
 • Stěnička, Kittnarová: Základy akustiky pro učitele hudební výchovy. ISBN 978-80-7290-397-9
 • Hádková, K.: Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. ISBN 978-80-7290-618-5
 • ÚPRPŠ: Kvalita ve vzdělávání. Sborník. CD. ISBN 978-80-7290-620-8
 • Opravilová, Uhlířová: Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. ISBN 978-80-7290-624-6
 • Kohnová, J.  a kol.: Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. ISBN 978-80-7290-625-3
 • Konečný, J.: Pražská rusistika 2013 – CD. ISBN 978-80-7290-634-5
 • Novotná, Moraová (eds.): SEMT ´13. ISBN 978-80-7290-637-6
 • Žofková, H.: Cvičení a úlohy z ruského jazyka. ISBN 978-80-7290-638-3
 • Hogenová, A.: Filosofický příspěvek k metodologii. ISBN 978-80-7290-682-6
 • Ježková, V. (ed.): Srovnávací pedagogika. Jubilejní kaleidoskop k sedmdesátinám E. Walterové. ISBN 978-80-7290-694-9
 • Šmíd, J.: Žena a struktura (katalog k výstavě). ISBN 978-80-7290-695-6
 • Rusek, M.: (ed.): Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Sborník KChDCh. ISBN 978-80-7290-697-0
 • Hogenová, A.: Fenomén domova ISBN 978-80-7290-705-2
 • Laufková, Moraová, Medřická: Metodologické přístupy v pedagogických  a doktorských výzkumech. ISBN 978-80-7290-707-6
 • Prague Journal 13. ISBN 978-80-7290-709-0
 •  Hejlová, Opravilová, Uhlířová, Bravená: Nahlížení do světa dětí.
 • Uhlířová, J.: Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989. ISBN 978-80-7290-641-3-640-6.
 • Hrouda, Chocoloušková: Chráněné krajinné oblasti ČR a jejich batonický význam. ISBN 978-80-7290-683-3.
 • Chocholoušková, Hrouda: Exkurze do vybraných úzení západních Čech. ISBN 978-80-7290-684-0.
 • Dlouhá, J.: Místně zakotvené učení: váuka pomocí regionálních materiálů a případových studií. ISBN 978-80-7290-685-7.
 • Novotný, Poesová: Digitální mikro- a makrofotografie pro učitele. ISBN 978-80-7290-686-4.
 • Simonová, Nahasil, Havlůjová: Krajina známá i neznámá: Jak objevovat s žáky krajinu kolem nás? ISBN 978-80-7290-687-1.
 • Řezníček, J.: Preparace obratlovců. ISBN 978-80-7290-688-5.
 • Hanel, L.: Ekologie horských a podhorských toků. Příručka. ISBN 978-80-7290-689-5.
 • Andreska, J.: Les jako didaktický prostor. Příručka k projektu „Věda do šol:.ISBN 978-80-7290-690-1.
 • Jančaříkiová, Mazáčová: Bádání na zahradě: metodická příručka ke kurzu badatelské činosti na školní zahradě. ISBN 978-80-7290-691-8.
 • Šmíd, J.: Věda, výtvarná výchova a environmentální vzdělávání na 1. St. ZŠ. Příručka. ISBN 978-80-7290-692-5.
 • Procházková, K.: Genetika ve škole. Příručka k projektu „Věda do škol“. ISBN 978-80-7290-693-2.
 • Rojík, P.: Revitalizace tžbou poškozené krajiny v karlovarském kraji. Příručka. ISBN 978-80-7290-696-3.
 • Adamec, M.: Pokusy s běžně dostupnými látkami. Příručka. ISBN 978-80-7290-698-7.
 • Zhouf, J.: Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník. ISBN 978-80-7290-699-4.
 • Valentová, L. a kol.: Školní poradenství I. ISBN 978-80-7290-710-6.
 • Jančaříková, K.: Ekologie čtená podruhé. ISBN 978-80-7290-713-7
 • Říhová: Půdní bezobratlí: zoologická zahrada pro každého. ISBN 978-80-7290-728-1.
 • Foltýn, Havlůjová: Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. ISBN 978-80-7290-729-8.
 • CŠM: II.Mezinárodní vědecká konference školského managementu – sborník CD. ISBN 978-80-7290-762-5
 • Rusek, Stárková: Projektové vyučovní v přírodovědných předmětech – sborník KHDCH. ISBN 978-80-7290-763-2.
 • Procházková, Novotná: Environmentální význam lokálních a seozónních potravin. ISBN 978-80-7290-764-9.
 • Ptáčková, K.: Čtenářství u neslyšících dětí a problematika upravovaných textů. ISBN 978-80-7290-635-2.