2016

 • Kerhartová, Jana: Humor a hra v galerii H . ISBN  978-80-7290-888-2
 • Konečný, Jakub: Pražská rusistika 2016 . ISBN  978-80-7290-887-5
 • Hogenová, Anna: K dnešku . ISBN  978-80-7290-892-9
 • Mihule, Jaroslav: Otázky hudební estetiky . ISBN  978-80-7290-878-3
 • Svobodová, Kateřina: Stopy . ISBN  978-80-7290-890-5
 • Králová, Eva, Kodejška, Miloš: Hudební klima  dítě, Hudobná klima a dieťa. ISBN  978-80-7290-885-1
 • Pavlasová, Lenka: Trendy v didaktice biologie (sborník) . ISBN  978-80-7290-886-8
 • Straková, Jana: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání . ISBN  978-80-7290-884-4
 • Mužáková, Monika: Byly to naše děti . ISBN  978-80-7290-874-5
 • Kohnová, Jana, Holubová, Barbora: Přítomná minulost (sborník), XXVII. A XXVIII. Letní škola historie. ISBN  978-80-7290-872-1
 • Bendl, Stanislav: Základy sociální pedagogiky . ISBN  978-80-7290-881-3
 • Hogenová, Anna: K fenoménu „die Machenschaft“ . ISBN  978-80-7290-882-0
 • Muller, Jiří: Radikalizace pražských sudentů, . ISBN  978-80-7290-880-6
 • Kodejška, Miloš: Teorie a praxe hudební výchovy IV, sborník, . ISBN  978-80-7290-875-2
 • Pokorný, Ladislav, Dlouhý, Martin, Kašpar, Ladislav: Úvod do sportovní masáže . ISBN  978-80-7290-879-0
 • Uličná, Klára, Žďárek, Karel: Vidíš, vidím, vidíme? . ISBN  978-80-7290-839-4
 • Lepič, Martin: Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025 . ISBN  978-80-7290-852-3
 • Lepič, Martin, Koucký, Jan: Data a postupy využitelné pro regionální projekce trhu práce . ISBN  978-80-7290-851-6
 • Koucký , Jan, Lepič, Martin: Předvídání kvalifikačních potřeb: koncept – metody – data . ISBN  978-80-7290-859-2
 • Zelenka, Martin: Přístup ke kvalitnímu vysokoškolského vzdělávání, sociální zázemí a regionální mobilita absolventů VŠ . ISBN  978-80-7290-857-8
 • Lepič, Martin, Koucký, Jan: Projekce kvalifikačních požadavků trhu práce ČR . ISBN  978-80-7290-850-9
 • Bartušek , Aleš: Rozbor metodologií a výsledků světových žebříčků VŠ do r. 2015 . ISBN  978-80-7290-855-4
 • Koucký , Jan: Problémy a perspektivy vysokého školstva a potřeby společnosti, Slovenské vysoké školstvo v medzinárodnom porovnani. ISBN  978-80-7290-858-5
 • Zelenka, Martin, Koucký, Jan, Bartušek, Aleš: Expanze, musifikace a přístup k vysokoškolskému vzdělání na Slovensku . ISBN  978-80-7290-856-1
 • Bartušek , Aleš, Koucký, Jan: Financování VŠ v SR: Současná situace, vývojové trendy a srovnání s ČR . ISBN  978-80-7290-854-7
 • Koucký , Jan, Zelenka, Martin a kol.: Porovnanie a sledovanie absolventoch VŠ, ich uplatněnie a kompetencie . ISBN  978-80-7290-853-0
 • Hogenová, Anna, Pelclová, Naďa (ed.): Česká filosofie a filosofie výchovy . ISBN  978-80-7290-876-9
 • Kmentová, Milena: Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování . ISBN  978-80-7290-869-1
 • Tomková, Anna: Příprava učitelů a hodnocení její kvality v Belgii . ISBN  978-80-7290-871-4
 • Hájková, Eva: Jazyková výchova dětí s odlišným mateřským jazykem v české MŠ . ISBN  978-80-7290-849-3
 • Jančaříková, Kateřina: Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků . ISBN  978-80-7290-805-9